Lütfen ODMD Gladyatör için Tıklayınız > Lütfen Magma Tıklayınız >
ODMD Kimdir? Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin 2024 yılı itibariyle 52 tane uluslararası markayı temsil eden 32 üyesi bulunmaktadır.

ODMD’ nin Türkiye’ de kara taşıtları sahipliğini artırarak sektörün devamlılığını ve gelişmesini sağlamak gibi bir vizyonu; Üyelerin menfaatleri doğrultusunda, üyeleri her kesimde temsil etmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlara çözüm üretmek, sektör bilgilerini doğru ve güvenilir şekilde değerlendirip, ileterek kamuoyu oluşturmak ve sektörle ilgili mevzuat oluşumuna doğrudan katkıda bulunmak gibi bir misyonu vardır.

Nasıl ve niçin çalışır?

ODMD çalışmalarını;

• Toplumun temel yararlarını gözeterek,

• Sahip olduğu bilgileri üyelerle eş zamanlı paylaşarak,

• Üyeler arası dostluk ve dayanışmayı sağlayarak,

• Sektörle ilgili dernekler arası işbirliğine özen göstererek,

• Dernek üyeleri arasında adalet, yönetimde şeffaflık ve tüm uygulamalarda dürüstlük ilkelerini esas alarak yürütür.

Ve

• İhtisas kuruluşu olarak kurumsal kimliğini pekiştirmek,

• Otomotiv fuarlarının düzenlenmesinde etkin rol almak,

• Taşıt araçlarının kullanımını ülke genelinde yaygınlaştırmak,

• AB uyum yasalarının hazırlanmasında katkıda bulunmak,

• Otomotiv sektörünün kamudaki etkinliğini arttırmak,

• Satış vergi oranlarını AB standartlarına indirgemek,

• Kayıt ve tescil sistemini AB standartlarıyla uyumlu hale getirmek,

• İlgili mevzuatın sektörün gelişmesine katkıda bulunması için diğer yurtiçi ve Avrupa’daki benzer derneklerle işbirliği içinde olmak için çalışır.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next