MAPFRE GENEL SİGORTA Kasko ve Trafik Sigortaları Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

“Kasko ürünleri, ülkemizde talep edilen değil, önerilen ürün olmaya devam ediyor”

1948’den bu yana Türkiye’de sigortacılık alanında hizmet veren ve Türkiye’de sigortacılığın bugün bulunduğu noktaya gelmesinde önemli bir rol oynayan MAPFRE GENEL SİGORTA, yeni ürün ve hizmetleriyle yoluna devam ediyor. Kasko ürünlerinin ülkemizde yeterince talep edilmediğini belirten MAPFRE GENEL SİGORTA Kasko ve Trafik Sigortaları Direktörü Sadık Yüksel, “Avrupa’da sigortalılara kasko ve trafik poliçelerinin tek ürün olarak sunulması kaskoya ciddi katkı yaptı. Ülkemizde trafik ve kasko ürünleri tek ürün olarak satılmadıkça kasko da sigortasızlık oranı da yüksek seviyelerde olmaya devam edecek” diyor.

Sigorta alanında hangi önemli çalışmalara imza attınız?

Geride bıraktığımız dönemde pek çok yenilikçi ürün ve hizmete imza attık. Anadolu’da sigortacılık anlayışının oluşmasına öncülük ettik, sektörümüzde ilk bölge müdürlüğü olan Adana Bölgemiz bunun en güzel örneği. Bugün başlı başına bir branş olarak değerlendirilen alanların gelişimi için de pek çok önemli işe imza attık. Örneğin mühendislik sigortaları alanında kurulmuş ilk departmana sahibiz, bu alanda sektöre özellikle dokümantasyon ve wording anlamında çok büyük katkılarımız olduğunu düşünüyorum. Geçmişte tamamen İngilizce wording kullanılırken bizim hazırlanmasında büyük rol oynadığımız dokümantasyonlar, bugün hala mühendislik branşında kullanılıyor. Ayrıca son dönemde piyasa sürdüğümüz yenilikçi ürünler için de “Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nı söyleyebiliriz. Türkiye’nin ilk tamamlayıcı sağlık sigortası olma özelliğini taşıyan bu ürünümüz sayesinde, SGK sigortalıları anlaşmalı özel hastanelerde poliçe kapsamında fark ödemeksizin sağlık hizmetleri alınıyor. Özellikle otomotiv acentelerin ihtiyaçları ön planda tutularak oluşturulmuş kasko ürünlerimiz ile hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Kasko sigortalarını geniş kitlelere yaymakta sorun yaşanıyor

Türkiye’de sektörün genel durumunu değerlendirmenizi istesek neler söyleyebilirsiniz? (Sektörün büyüklüğü, olması beklenen büyüklük, fırsatlar, tehditler vb.)

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre 2013’te trafikte seyreden araçların zorunlu olarak tanzim ettirdiği trafik sigortası poliçe adetlerinin 14 milyon 235 bin adet olmasına karşın, bunun yaklaşık yüzde 30’luk kısmının kasko sigorta poliçesi ile koruma satın aldığı görülüyor. Yani kasko sigortalarını geniş kitlelere yaymak veya ulaştırmakta halen sorunlar yaşandığı ve kaza riski yüksek olan sigortalıların kasko sigortası satın aldığını söylemek yanlış olmayacak. Buna göre kasko sigortalarında halen büyük bir açık olduğu ve değerlendirilmeyi beklediğini söyleyebiliriz.

Bireysel ve kurumsal olarak sunduğunuz oto sigortası ürünleri nelerdir? Bu ürün çeşitliliği nasıl şekilleniyor?

Bireysel kasko ürünlerimizin oluşturulmasındaki temel ilke, öncelikle sigortalı ihtiyaç ve beklentilerini anlayabilmek. Sektörde benzer teminatları sunan kasko poliçeleri arasında farklı olabilmek veya öne çıkabilmek için sigortalı araçların bir kaza halinde üretimi yapan otomotiv bayisine çekilmesine öncelik veriliyor ve yetkili servislerde orijinal parça kullanılarak onarımların tamamlanması sağlanıyor. Sigortalının hasar ihbarını bildirdiği andan itibaren poliçeyi üreten mevcut acentenin bilgilendirilmesi yapılıyor ve acentenin hızlıca müşterisine dönmesi sağlanıyor.

Yine şirketimiz, kasko hizmetleri çerçevesinde araç üretici / distrübütörü firmalarımızla yapılan ortak projeler ile “Markalı Kasko” uygulamaları geliştiriyoruz ve bu şekilde marka algısının kuvvetlendirilmesine destek veriyoruz. Kurumsal müşterilerimizin kasko ihtiyaçlarında ise filo bazlı çalışmalar ile özel çözümler yaratmaya gayret ediyoruz. Müşterimizin ihtiyaç duyduğu teminatlar ve kapsamları iş bazında belirlenip fiyatlandırıyor, bu şekilde müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmeti sunabiliyoruz. Trafik sigortalarında ise MAPFRE GENEL SİGORTA olarak kârlılığın izin verdiği ölçüde rekabetçi fiyat belirlemeye gayret ederken, ani fiyat dalgalanmalarından da olabildiğince kaçınmaya azami özen gösteriyoruz.  

En çok “Genişletilmiş Kasko” tercih ediliyor

Oto sigortası kullanımında Türkiye’de bireyler ve kurumlar nasıl davranıyor, tüketim eğilimleri ne yönde?

İster bireysel olsun ister kurumsal, sigortalılarımız poliçe satın alırken önceliği aracın kaza halinde onarımının nerede yapılacağı ve poliçe prim düzeyine odaklanıyor. Genel olarak en geniş kapsamlı ürünü en ucuza alma gayreti gösterdikleri söylenebilir. Ancak ucuz poliçe satışı; şirketlerin kabul edebileceği fiyatları, üretim maliyetleri göz önüne alındığında her zaman desteklenemeyebiliyor. Bu nedenle teminat içerikleri ve hizmet farkı öne çıkartılarak poliçe satışının yapılmasının iki taraf için de daha kazançlı olacağı görüşündeyim.

Türkiye’de en çok hangi ürünler tercih ediliyor?

Türkiye’de Mart 2013 sonrası Genel Şartlar Kasko Ürünleri’ni; “Kasko”, “Dar Kasko”, “Genişletilmiş Kasko” ve “Tam Kasko” olarak sınıflandırdı. Müşteri alışkanlıklarına ürün cinsi yönünden bakıldığında, bireysel müşterilerimizin ağırlıklı Genişletilmiş Kasko talep ederken, tüzel kişi sigortalıları ise Genişletilmiş Kasko’ya ek olarak Dar Kasko alternatifini de fiyat tekliflerinde görmeyi arzu ediyor. Ancak satın alma kararının genel olarak Genişletilmiş Kasko olarak oluştuğu da bir gerçektir.

Sosyal sorumluk projeleri

MAPFRE GENEL SİGORTA olarak sosyal sorumluluk projelerine de hayat veriyorsunuz. Bu projeler hakkında bilgi alabilir miyiz?

MAPFRE’nin pek çok alanda oldukça kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri üreten ve uygulayan Fundacion MAPFRE (MAPFRE Vakfı) adında bir vakfı var ve bu vakıf aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde sosyal sorumluluk projeleri üstleniyor. Biz de Fundacion MAPFRE’nin Türkiye temsilcisi olarak vakıfla paralel şekilde pek çok projeye imza atıyoruz.

Geçtiğimiz dönemde “Yol Güvenliği” ve “Sosyal Aksiyon” alanlarında projeler ürettik. Yol güvenliği alanında; “İleri Sürüş Teknikleri” düzenliyoruz, “Güvenli Sürüş Teknikleri DVD”si ve “İş Ortamında Yol Güvenliği Kitabı” hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirdik. “Emniyet Kemeri Simülasyon” etkinliği düzenleyerek katılımcılara gerçek bir kaza anında emniyet kemerinin oynadığı önemli rolü deneyimleme fırsatı sunduk. Katılımcıların tamamının bundan böyle emniyet kemeri kullanımına daha çok özen göstereceğine olan inancımız tam.

Sosyal aksiyon alanında ise “Koruncu Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı” ile uzun süredir devam eden bir iş birliğimiz var. Her yıl düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Sosyal aksiyon alanında ayrıca sağlıklı yaşam ile alakalı konularda İspanyolca kitapların Türkçe’ye adaptasyonu, basımı ve dağıtımı gibi konularda da rol oynuyoruz. Bunlara örnek olarak da 5 – 7 yaş aralığındaki çocuklarda obeziteye karşı mücadele bilinci aşılamak amacıyla hazırlanan “Kazağın mı küçüldü?” kitap serisini ve sırt ağrılarını önlemek için hazırladığımız bilinçlendirici bir kılavuzu örnek olarak verebiliriz. Ayrıca Van depreminin ardından depremzede çocuklara yaptığımız yardımla ödüle layık görüldük.

“Trafik ve kasko ürünleri tek ürün olarak satılmalı”

Türkiye’de kasko sigortası pazarının büyüklüğü hakkında bilgi verebilir misiniz? Türkiye bu konuda AB ve dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir konumda?

TSB verilerine göre 2013 kasko sigortasına poliçe adedimizin 4,67 milyon ve prim tutarının ise 5 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Halen kasko sigortalarındaki payın trafik sigortası poliçe adetlerinin yüzde 31’i ile sınırlı kaldığını görüyoruz.  Kasko ürünleri, ülkemizde talep edilen değil, önerilen ürün olmaya devam ediyor. Avrupa’da ise sigortalılara kasko ve trafik poliçelerinin tek ürün olarak sunulması kaskoya ciddi katkı yaptı. Ülkemizde trafik ve kasko ürünleri tek ürün olarak satılmadıkça kasko da sigortasızlık oranı bu seviyelerde olmaya devam edecek.

1 Nisan 2013’te “Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları” yürürlüğe girdi. Bu uygulama hakkında neler düşünüyorsunuz? Eski uygulamaya göre ne gibi temel farklılıklar söz konusu?

Kasko Genel Şartları’nda getirilen yeni düzenlemeler ile önümüzdeki dönemde geçmişte yaşanmış sorunların tekrarlanmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Kasko Genel Şartları’ndaki en önemli değişiklikler, tam hasar halinde aracın rayiç değerinin belirlenme şekli ile onarımın yapılacağı servisin ve kullanılacak yedek parçaların hangileri olacağı hususlarının daha poliçe satış aşamasında tarif edilmesi. Seçilen teminatlara göre poliçe isimlerinin farklılaşması ve sektörün tamamının ortak bir poliçe formatı kullanması, satın alınan teminatlar, istisnalar, muafiyetler gibi bölümlerin benzer başlıklar altında tekrarlanıyor olması, sigortalının satın aldığı ürünleri birbiriyle daha kolay kıyaslamasına imkan veriyor. Hasar ödeme sürelerinde getirilen azami süre sınırlamaları da müşteriler aleyhine oluşabilecek gecikmelerin önüne geçecek.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next