BP Türkiye kurumsal İletişim Direktörü Murat Lecompte Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

“Türkiye’de otomotiv sektörü, endüstrinin motorlarından biri”

Yeni yatırımlarıyla Türkiye’deki büyümesini 2014’te de sürdürmeyi planlayan BP Türkiye, çevresel ve toplumsal yatırım programlarına da hayat vermeye devam ediyor. Otomotiv sektörüne yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ön plana çıkan BP Türkiye, “Yol Güvenliği” ve “Sürdürülebilir Kalkınma” konularına odaklanıyor.Otomotiv sektörünün, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için “anahtar” sektörlerden biri olduğunu düşündüğünü belirten BP Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Murat Lecompte, “Dünya geneline baktığımız zaman sanayileşmiş ülkelerin güçlü otomotiv sektörüne sahip olduklarını görüyoruz. Otomotiv sektörü, başka birçok sektörün ürettiklerinden yararlanıyor. Özellikle Türkiye’de otomotiv sektörü, endüstrinin motorlarından biri” diyor.

Enerji sektörüne dair sorunlar ve atılması gereken adımlar nelerdir?

BP olarak Türkiye’nin en eski yabancı yatırımcılarından biriyiz. 100 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin ekonomisi ve enerji sektörüne katkıda bulunuyoruz. BP için global anlamda stratejik olan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ve Şah Deniz doğalgazı gibi dev projeler gerçekleştirdik. Resmi kurumlarla hep çok yakın çalıştık, iyi ilişkiler kurduk. Geleceğe yönelik olarak BP gibi uluslararası yatırımcıların hep en büyük beklentisi ekonomik istikrardır. Biz de yatırımlarımızın sürdürülebilirliği için hep buna bakarız. Özellikle akaryakıt sektöründe tüm oyuncuların eşit şartlarda rekabet edebilmesi, ilgili mevzuatın çok sık değişmemesi ve mevzuat değişeceği zaman sektörden de görüşlerin alınması çok önemli. Serbest piyasa ilkelerinden zaman zaman uzaklaşıldığını geçmişte yaşadık. BP olarak Türkiye’de serbest piyasaların iyi çalıştığını düşünüyoruz, çeşitli mevzuat değişiklikleriyle serbest piyasa ilkelerine müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

BP Türkiye, 2014’te neleri hedefliyor? Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığınız projeleri bizimle paylaşabilir misiniz?

Türkiye’ye yaptığımız yatırım artarak devam ediyor. Her ilde istasyonumuz bulunmuyor, ancak var olduğumuz şehirlerdeki pazarda ikinci veya üçüncü markayız. Bu yıl daha önce var olmadığımız birçok yeni ilde istasyon açmayı planlıyoruz. 2013’te yaklaşık 40 yeni istasyon açtık, 2014’te de benzer bir sayıda yeni istasyon açmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor. Türkiye’deki konumumuzdan memnunuz ve organik olarak büyümeyi tercih eden bir şirketiz.

Ana ortağı ve işletme operatörü olduğumuz Azerbaycan’daki Şah Deniz Faz 2 sahasından çıkartılacak doğalgaz 2018’den itibaren hem Türkiye’ye, hem de Türkiye üzerinden Avrupa’ya satılması planlanıyor. Türkiye, Şah Deniz 2 gaz sahasından yılda 6 milyar m3 gaz alacak. Bununla birlikte, 10 milyar m3 gaz da Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine transit geçiş yapacak. 45 milyar dolarlık bir yatırım maliyeti olan proje, bugüne kadar dünyada gerçekleştirilen en büyük doğalgaz ve petrol yatırımlarından biri. 

“Sektörü bir lider olarak konumluyorum”

Otomotiv sektörünün dünyadaki ve ülkemizdeki önemi hakkında neler düşünüyorsunuz?

Otomotiv sektörünün, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için “anahtar” sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya geneline baktığımız zaman sanayileşmiş ülkelerin güçlü otomotiv sektörüne sahip olduklarını görüyoruz. Otomotiv sektörü, başka birçok sektörün ürettiklerinden yararlanıyor. Özellikle Türkiye’de otomotiv sektörü, endüstrinin motorlarından biridir. Türkiye’de üretilen araçların ve yedek parçaların dünyanın çeşitli yerlerine ihraç ediliyor olması bence ülkemizin geldiği noktanın en önemli göstergelerinden biri. Birçok yabancı yatırımcı Türkiye’de üretim yapmaya yeni yeni başlarken otomotiv sektörü yıllardır hem üretim hem de ihracat yapıyor. Bu anlamda sektörü bir lider olarak konumluyorum.

1,5 milyon çocuğa 15 yıldır trafik eğitimi veriliyor

BP, çevresel ve toplumsal yatırım programlarına da hayat veriyor…

BP olarak faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde çalışmalarımızı Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Türkiye’de yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmaları için özellikle iki odak noktası seçtik: Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Uzun yıllardır yol güvenliği ile ilgili gerek çalışanlarımıza gerekse müşterilerimize yönelik SEÇ-G politikamız çerçevesinde çok sayıda uygulama gerçekleştirdik, birçok ilke imza attık. Bu nedenle, hayata geçirdiğimiz veya destek verdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle, trafik kazalarının önlenmesi veya en azından ölümlü trafik kazalarının azaltılması amacıyla, edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri paylaşmak istiyoruz.

Hangi projeleri hayata geçiriyorsunuz?

Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon çocuğa 15 yıldır trafik eğitimi verilmesini sağlayan BP Yol Güvenliği Çocuk Tiyatrosu, 4-8 yaş arası çocuklara “Konuşan Trafik” adlı oyununu sergiliyor. Her yıl olduğu gibi, turnelerle tüm Türkiye’yi dolaşan ve ücretsiz olarak sergilenen oyun, anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine trafik ve yaya kuralları bilincini aşılamayı amaçlıyor. Oyun, aynı zamanda öğrencilerin aile bireylerini de yol güvenliği konusunda bilinçlendirmeye hizmet ediyor. BP Yol Güvenliği Çocuk Tiyatrosu’nun sergilediği “Konuşan Trafik" adlı oyun çocuklara temel trafik kurallarını şarkılar eşliğinde eğlenceli bir şekilde öğretiliyor.

Çocuk tiyatromuz dışında, yol güvenliği konusunda birçok farklı aktiviteye de katkıda bulunuyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle, Trafik Kongreleri'nde trafik kazaları konusunda toplum bilincini artırma yönünde tebliğler sunduk. BP ve Castrol sponsorluğunda Değiştirebiliriz - Yol Güvenliği Platformu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlattığı proje ile yol güvenliğinin bir parçası olan çocuk koltuğunun önemi konusunda toplumu bilinçlendirmek adına bir dizi etkinlik gerçekleştirdik.

Ülkemizdeki trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kurumların gönüllü olarak üstlenebilecekleri rollerin çerçevesini belirlemek amacıyla oluşturulan Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nu imzaladık. BP Türkiye olarak trafikte can güvenliği konusunda koruyucu önlemler alınması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi konularında toplumda farkındalık yaratılmasını hedefleyen bu projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduk.

Sürdürülebilir Kalkınma tarafında hangi projeleriniz var?

BP’nin liderliğini üstlendiği BTC Ham Petrol Boru Hattı tarafında yaptığımız toplumsal ve çevresel yatırım programları bulunuyor.

İşletme operatörü olduğumuz BTC Ham Petrol Boru Hattı güzergâhında sürdürülebilir kalkınma ve istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz ek yatırım programları yürütüyoruz. Hattın geçtiği yakın yerleşimlerde yaşayan insanların gelir ve yaşam koşullarını iyileştirmek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilir iş yönetimi ilkelerimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

2003 ortalarından 2014’e kadar 11 yıllık süre zarfında boru hattı güzergâhındaki toplumsal kalkınma projelerine işletme operatörü olduğumuz BTC Şirketi yaklaşık 30 milyon dolar değerinde destek verdi. Bu projelere harcanan miktarın kamu, vatandaş ve diğer donörlerin katkılarıyla sağlanan eş fonlarla yaklaşık 50 milyon dolara ulaştığını söyleyebiliriz. Toplumsal Yatırım Programı ile 8 ilde, 330 köyde toplumsal sorumluluk faaliyetleri üstlendik.

Bunun yanısıra, Çevresel Yatırım Programı ile boru hattının içinde bulunduğu coğrafyanın biyolojik çeşitliliğinin korunmasına; doğal kaynakların, bu kaynaklara bağımlı olan yaban hayatının ve insanların geleceğini tehdit etmeyecek sürdürülebilir bir şekilde kullanımını teşvik eden gelir getirici modellerin yaratılması üzerinde çalıştık. 2003’ten bu yana kadar BTC Şirketi tarafından 7,7 milyon ABD doları katkı sağlanan 21 proje ile 12 yerel yönetim, 17 kamu kurum, kuruluş ve iştiraki, 15 üniversite ve 25 kadar sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapılarak Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine ve doğasına katkı sağlandı.

8 sporcuya destek verilecek

Milli Olimpiyat ve Milli Paralimpik Komiteleri’nin enerji sponsorusunuz. Sosyal sorumluluk çalışmaları BP içinde nasıl bir öneme sahip?

BP Türkiye olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 2012’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin sponsoru olduk. Bu sponsorluğumuz, 2016’ya kadar devam ediyor. Bu kapsamda milli takımlar dışında aynı zamanda bireysel olimpik ve paralimpik sporcuları da destekliyoruz. Londra 2012 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil eden 13 milli sporcuya da destek sağladık. 2014’ten itibaren de farklı dallarda 8 sporcuya bireysel destek sağlayacağız.

MİNİ ANKET

Ehliyetinizi ne zaman aldınız?

1983’ten beri ehliyetim var. Önce motorsiklet, sonra da araba ehliyeti aldım.

İlk otomobilinizin marka/modeli neydi?

İlk otomobilim, 1977 model Oldsmobile Cutlass’tı. Ben aldığımda 8 yaşındaydı. Halen eski Amerikan otomobillerini çok severim.

Kullandığınız otomobilin marka/modeli nedir?

Şu anda Audi Q5 kullanıyorum. Bir tane de Nissan Xtrail var, hafta sonları genellikle onu kullanıyorum.

Arabanızla ilgili en sevdiğiniz 3 şey nedir?

Bir arazi aracı için Q5’in manevra kabiliyetine hayranım. Motorunun gücü ve esnekliği de beni şaşırtıyor açıkçası. Sürüş emniyetine gösterilen önem de bence en önemli faktörlerden biri.

Trafikte sizi sinirlendiren 3 şey nedir?

Trafikte pek sinirlenmemeye çalışıyorum. Ancak diğer sürücülerin ısrarla kurallara uymaması bir kullanıcı olarak beni çok yoruyor ve hepimizi tehlikeye sokuyor. Örneğin Türkiye’de çoğunlukla sinyal verilmemesi ve araç sürerken cep telefonuyla konuşulması maalesef trafiği çok tehlikeli hale getiriyor.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next