ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

ACEA, dünya ve Türkiye otomotiv pazarını ODD için yorumladı

ACEA interpreted the World and Turkey automotive market for ODD

15 Avrupalı araba, kamyonet, kamyon ve otobüs üreticisinin çıkarlarını AB seviyesinde temsil eden ve kendini “ekonomik çıkar grubu” olarak tanımlayan Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA), otomotiv sektöründe serbest ve adil bir rekabeti destekliyor. Türkiye’nin otomotiv sektöründe, AB’nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu söyleyen ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert, otomotiv pazarındaki gelişmeleri ve pazarın geleceğine dair tahminlerini okuyucularımızla paylaştı.

Representing 15 European car, van, truck and bus manufacturers, European Automobile Manufacturers Association (ACEA) supports a free and fair competition in automotive industry. Stating that Turkey is an important trade partner of EU in automotive industry, ACEA Secretary General Erik Jonnaert shared his forecasts regarding the developments in automotive market and the future of the market with our readers.

Okuyucularımıza ACEA'yı kısaca tanıtabilir misiniz? ACEA’nın en son çalışmaları ve projeleri nelerdir?

1991’de kurulan Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA), 15 Avrupalı otomobil, kamyonet, kamyon ve otobüs üreticisinin çıkarlarını AB seviyesinde temsil ediyor. Derneğin üyeleri, yasal, ticari, teknik, tüketici ile ilgili, çevresel ve diğer çıkarlara ilişkin anlaşmaya varabilme ve etkin iletişim sağlayabilme amacıyla aktif bir işbirliği içinde çalışan büyük uluslararası otomobil şirketlerinden oluşuyor. ACEA üyeleri otomobil pazarında birbirlerinin rakipleri ve ticaret politikası ve hukuki konsept gereğince serbest ve adil rekabeti destekliyor.

ACEA bir ekonomik çıkar grubu. Genel sekreter ve sekreterliğin bulunduğu genel merkezler, Brüksel'de yer alıyor. ACEA, 1995 ve 2004 arasında Tokyo ve Pekin'de de ek ofisler açtı. Teknik uzmanlık ve danışmanlık girdileri, üye şirketlerin uzmanlarından oluşan 50'den fazla çalışma grubundan elde ediliyor.

ACEA Avrupa'da entegrasyonun artmasından kaynaklanan karmaşık ekonomik, sosyal, teknik ve yasal hususların pek çoğuna ilişkin devlet sorumluluğunun kademeli olarak Brüksel'e kaymasına cevaben kuruldu. ACEA'nın kökeni, hem Brüksel'deki ulusal otomotiv birliklerini hem de araç üreticilerini temsil eden daha eski iki birliğe dayanıyor.

Haberlerinin duyulması amacıyla ACEA, yasa ve uygulama anlamında kaydedilen gelişmelere cevaben yazılmış basın bültenleri ve diğer materyallerin yanı sıra Cep Rehberi gibi düzenli yayınlar üretiyor. Bu yayınlara, yenilenen ve düzenli bir şekilde güncellenen ACEA'nın internet sitesinden ulaşılabilir.

Could you briefly introduce ACEA to our audience? What are ACEA’s recent studies and projects?

The European Automobile Manufacturers Association (ACEA), founded in 1991, represents the interests of the 15 European car, van, truck and bus manufacturers at EU level. Its membership consists of the major international automobile companies, working together in an active association to ensure effective communication and negotiation with legislative, commercial, technical, consumer, environmental and other interests. The members of ACEA are competitors in the automobile market place and support free and fair competition as a trade policy and a legal concept.

ACEA is an Economic Interest Grouping. Its headquarters are based in Brussels and made up of the Secretary General and the Secretariat. In 1995 and 2004, ACEA opened additional offices in Tokyo and Beijing.

Technical expertise and advisory input comes from over 50 different working groups, made up of experts from the member companies. ACEA was established as a response to the gradual shift to Brussels of government responsibility for many of the complex economic, social, technical and legal issues resulting from closer European integration. The origins of ACEA lie in two older associations that represented both national automotive associations and vehicle manufacturers in Brussels.

To get its messages heard ACEA produces regular publications such as the Pocket Guide, as well as press releases and other material that are authored in response to relevant legislative and practical developments. These can be found on the newly-refreshed ACEA website and are updated regularly.

ACEA’nın çalışma grupları / ACEA’s working groups

Mevcut komiteleriniz hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Pazardaki mevcut gelişmelere bağlı olarak ACEA komiteleri tarafından ne tür çalışmalar yapılıyor?

ACEA'da teknik çalışma ve pozisyonların koordisyonuna ilişkin temel birim çalışma grupları. Bu gruplar, gündeme geldiklerinde ayrıntılı teknik politika hususlarını ele alma ihtiyacına cevaben oluşturuluyor. Bu çalışma grupları tarafından incelenen hususların bir çoğu ACEA'nın üye şirketlerini etkileyen yeni AB politikası ve mevzuatı ile ilgili. Son zamanlarda oluşturulan Çalışma Grupları, bu hususlara verilebilecek sektörel tepkilerin koordine edilebilmesi amacıyla kurulan Otomotiv Satış Sonrası Çalışma Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubunu içeriyor.

Bütün çalışma grupları, çalışma ya da raporlama yapmıyor ama bunları gerçekleştiren gruplar değişken bir program dahilinde çalışır. ACEA, çalışmaların yürütülmesi için genellikle bağımsız üçüncü tarafları yetkilendiriyor.

ACEA'nın çalışmaları, ACEA üye şirketlerinin üst düzey idarecileri ve üst düzey teknik uzmanlarından oluşan Müşterek Komite tarafından denetleniyor. Bu komite, ACEA üyelerinin İcra Kurulu Başkanlarından (CEO) oluşan Yönetim Kurulu'nu destekliyor. Kurul, Derneğin stratejik yönüne bütün olarak karar verir ve yılda dört kere toplantı yapıyor.

Could you share some information about your current committees ? What kinds of studies are executed by ACEA committees due to current developements in the market?

At ACEA, the basic unit for technical work and coordination of positions are the Working Groups. These are formed in response to the need to address detailed technical policy issues as they arise. Most of the issues examined by these working groups are related to new EU policy and legislation affecting ACEA’s member companies. Recently created Working Groups include the Automotive Aftersales Working Group, and the Corporate Social Responsibility Working Group, which were founded in order to coordinate industry responses to those issues.

Not all Working Groups produce studies or reports, and those that do, do so on a variable timetable. Frequently studies are commissioned by ACEA to be carried out by independent third parties.

The work of ACEA is overseen by the Joint Committee, which brings together senior officials and top technical experts from ACEA’s member companies. This in turn supports the Board of Directors, which is made up of the CEOs of ACEA’s members. The Board determines the strategic direction of the association as a whole, and meets four times a year.

“2014’te hafif bir büyüme kaydedileceğini düşünüyoruz / Though we may grow slightly in 2014”

Dünyada 2014 otomotiv piyasasının performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

ACEA gelecekteki büyüme oranları hakkında somut tahminlerde bulunmuyor ancak AB piyasasında daralmanın durduğunu ve 2014’te hafif bir büyüme kaydedebileceğini düşünüyoruz. Mevcut durumda, ACEA tahminleri, ortalama büyümenin yüzde 2 oranında olduğunu gösteriyor.

Üretime ilişkin olarak, OICA (Uluslararası Otomotiv Sanayicileri Derneği) rakamlarına göre, 2012’deki global üretim 84 milyon 221 bin 672 iken, 2013’teki yüzde 3,6 oranında bir artış ile 87 milyon 249 bin 845'e yükseldi. Bu büyüme oranı, Frost & Sullivan gibi diğer kaynaklardan alınan trend büyüme oranları tahminleri ile tutarlı.

How would you evaluate the performance of automotive market 2014 in the world?

ACEA does not make concrete predictions about future growth rates, though we do reckon that the EU market has ceased contracting, and may grow slightly in 2014. Presently, ACEA estimates have suggest and approximate 2% on average rise.

Regarding production, OICA figures show that global production in 2012 was 84,221,672 in 2012, rising to 87,249,845 in 2013, a rise of 3.6%. This rate of growth is consistent with estimates of trend growth rates by other sources, such as Frost & Sullivan.

AB'deki toplam tesciller, 2013’te 11,85 milyon birime düştü / Total registrations in the EU reached a low of 11.85 million units in 2013

 

AB ülkelerindeki Rekabet Gücü, Piyasa ve Ekonomik durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

2007’den bu yana 6 yıllık süreçte AB genelindeki toplam yeni otomobil tescillerinde sürekli bir azalma görüldü. AB'deki toplam tesciller, 2007’de 15,5 milyon adetten, 2013’te 11,85 milyon adede düştü. OICA rakamlarına göre, 2012’deki AB üretimi 16 milyon 238 bin 31 iken 2013’te yüzde 0,3 hafif bir azalma kaydederek 16 milyon 183 bin 846'ya geriledi. 

ACEA, 2013’ün son aylarında motorlu araçlar pazarının en düşük seviyeye ulaşabileceğini ve 2014’te AB Büyüme Oranı'nın (GDP) yükseltilmesi ile ilişkili olarak hafif bir büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.

Global olarak, otomobil pazarı ABD ve gelişmekte olan pazarlardaki yüksek satışlar ile daha hareketli. Ancak, ACEA global pazarlara ilişkin istatistik tutmuyor. Ayrıntılı bilgi için OICA web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://oica.net/category/production-statistics/

Could you give information about Competitiveness, Market and Economic situation in EU countries?

The six years since 2007 have seen a period of continuous decline in total new passenger car registrations in the EU overall. Total registrations in the EU reached a low of 11.85 million units in 2013, down from around 15.5 million in 2007. OICA figures show that EU production was 16,238,031 in 2013, a slight decline from 16,183,846in 2012 of -0.3%.

ACEA estimates that the motor vehicle market may have bottomed out in the last few months of 2013, and is expecting slight growth in 2014, in line with the recovery in EU GDP growth.

Globally, the market for passenger cars is more buoyant, with higher sales in the US and in emerging markets. However, ACEA does not keep statistics on global markets. For more detailed information, please go to http://oica.net/category/production-statistics/

“Sektör, yıllık olarak 9500 patent başvurusunda bulunuyor” / “The industry applies for 9500 patents annually”

Pazar ayrıntıları, yenilikler ve AR-GE gelişmelerini içeren otomotiv sektöründeki yeni trendler hakkında da bilgi almak istiyoruz. 

Günümüzde kullandığımız, eskiye göre daha güvenli hale getirilmiş yollar ve daha çevre dostu ve etkin bir şekilde tasarlanmış araçlar, devam eden AR-GE yatırımlarının doğrudan sonucu. Ayrıca, rekabetin oldukça yüksek olduğu Avrupalı otomotiv sektörünü niteleyen yenilik ve becerilerin bir kanıtı. Sektör, yıllık olarak 9500 patent başvurusunda bulunuyor.

Genel anlamda Ar-Ge, stratejik ve uzun vadeli bir süreç. Otomotiv Ar-Ge yapısı belirli yatırımlara ve giderek artan bir biçimde ortaklıklara ve paydaşlara dayanıyor. Ar-Ge süreçlerini yürütmek ve üretime hazır teknolojiler sunabilmek için testleri eksiksiz bir şekilde uygulamak zaman alıyor. Üreticiler yeni teknolojileri ve gereklilikleri uygulamak için 10 yıllık teslimat süresine ihtiyaç duydukları gibi diğer bir aşama da tüm bu teknolojileri pazara taşıma süreci. Teknoloji geliştikçe elektrikli araçlar ve plug-in hibridler gibi alternatif güç aktarma araçlarının kullanımı artacak. Bu yeni ya da en son geliştirilen teknolojiler otomotiv sektörünün çözüm üretme ve geliştirme konusunda önderlik edebildiği alanlarda gittikçe daha fazla yaygınlaşıyor ve talep görüyor. ACEA, elektrik ile şarj edilebilen araçların 2025 itibariyle pazar satışlarının yüzde 2 ile 8'ini karşılayacağını tahmin ediyor. Ek olarak, otomasyon ve sürücüsüz teknolojilerin gelişimi, yollarda gerçekleşen ölümleri azaltmanın yanı sıra, taşıtlarımızı sürme ve kullanma biçimimizde devrim yaratabilir. Ayrıca, birçok üretici trafik sıkışıklığını azaltabilecek ve kentsel mobilite gelişimini arttırabilecek otomobil ortak kullanım hizmetleri vermektedir.

Ulaşım ve mobilite, ekonomik zenginlik ve sosyal hareketlilik için önkoşul niteliğindedir ancak sürdürülebilirliğe ilişkin belirli zorluklar da ortaya çıkarmaktadır. Gelecek yıllarda, otomotiv araştırmaları, ulaşımı akılcılaştırma, yol güvenliğini geliştirme, bağlanabilirliği arttırma ve hareketlilik ihtiyaçlarının çevresel etkileri gibi alanlara odaklanacaktır.

Also we would like to discover the new trends in automotive industry covering market details, innovation and R&D developements. 

Today’s safer roads and cleaner, more efficient vehicles are the direct result of recent and ongoing investments in R&D. They are also proof of the innovation and skills that characterise a highly competitive European automotive sector. The industry applies for 9,500 patents annually.

Typically, R&D is a strategic and long-term process; automotive R&D relies on significant investment and, increasingly, partnership with stakeholders. It takes time to carry out R&D and undertake thorough tests to deliver production-ready technologies. Bringing them to market is yet another step, which is why vehicle manufacturers need decade-long lead-times to implement new technologies and requirements. As the technology matures, there will be increasing use of alternate powertrain vehicles, such as EVs and Plug-in Hybrids. These new or recently improved technologies are becoming more and more widespread and are in demand – these represent an area in which the automotive industry can take a lead in developing and improving solutions. ACEA reckons that electrically chargeable vehicles could make between 2-8% of the market by sales by 2025.

Additionally, the development of automation and driverless technologies could well revolutionise the way we drive and use our vehicles, as well as reducing road deaths. Further, a number of manufacturers are branching out into car sharing services, that could potentially reduce congestion and improve urban mobility outcomes.

Transport and mobility are a prerequisite for economic prosperity and social activity, but also pose significant challenges for sustainability. In the decades to come, automotive research will focus on areas such as transport rationalisation, improving road safety , increasing connectivity and focusing on the environmental impact of increased mobility needs.

AB motorlu taşıtların net ihracatı, 97 milyar Euro'ya yükseldi / EU net motor vehicle exports have risen to €97 billion

Otomotiv sektörünün dünyadaki mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelişen ve umut vadeden ülkeler hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Bugün, özellikle ekonomik krizin vurduğu Avrupa'da sektör kritik bir dönemeçte bulunuyor. Global olarak (özellikle BRIC ülkeleri ve diğer gelişmekte olan pazarlarda) taşıt satışlarındaki güçlü büyümeden faydalanılmasına rağmen, Avrupa otomobil sektörü, iç piyasasında gelecekteki global rekabet gücünü tehdit eden zorlu bir durumla karşı karşıya. Satışlar, tüketici güveninin zayıf olması sebebiyle geçtiğimiz birkaç yılda düşüş eğilimi göstermiştir; ancak bugün yeniden büyüme kaydedildiği görülüyor.

Avrupa'daki yerel zorluklar, fiyat odaklı müşterilere aktarılamayan belirli maliyet baskıları, bir takım üreticiler ve pazarlardaki aşırı kapasiteyi, yüksek bir maliyet tabanını, yüksek maliyete yol açan katı mevzuatı, ihracat kaynaklı gelişen rekabeti ve sonuç olarak düşük kârlılığı içeriyor. Bu sebeple, AB motorlu taşıtların net ihracatı 2011’de 70 milyar Euro iken 2013’te yaklaşık olarak 97 milyar Euro'ya yükseldi ve Avrupalı otomobil üreticileri serbest, dengeli ve karşılıklı ticaret anlaşmalarından yana. Avrupalı otomobil sektörü dünya çapında karşılaştığı zorluklarla yüzleşmeye ve Avrupa'yı sektördeki büyüme oranını 2020 yılı itibariyle %20 oranında arttırmaya ilişkin "büyütme görevi"nde desteklemeye hazırdır.

What is the current situation of automotive industry in the world? Would you give us some information about developing and promising countries?

Today the sector finds itself at a critical juncture, particularly in Europe, with the economic crisis having taken a harsh toll. Although benefiting from the strong growth in vehicle sales globally (particularly in BRIC countries and other emerging markets), Europe’s automobile industry faces a difficult situation in its home market, which is threatening its future global competitiveness. Sales have been on a downward trend for the past number of years because of weak consumer confidence, though growth appears to be returning now.

Local European challenges include significant cost pressures that cannot be passed on to the price-sensitive consumer, overcapacity for some manufacturers and markets, a high cost base, increasingly stringent and expensive legislation, growing competition from imports and, ultimately, low profitability. It is for this reason that EU net motor vehicle exports have risen from €70 billion in 2011, to nearly €97 billion in 2013, and is why European automobile manufacturers are in favour of free, balanced and reciprocal trade agreements. The European automobile industry is ready to meet the challenges it faces across the world and to support Europe on its ‘mission growth’ of boosting industry’s share of GDP to 20% by 2020.

“Daha akıllı ve çevre dostu otomobiller görebilirsiniz” / “Significant developments in the automotive market globally with smarter and cleaner cars”

 

Önümüzdeki 5 yıl içinde otomotiv sektöründe ne tür gelişmeler bekliyorsunuz?

Önümüzdeki 5 yılda, otomotiv pazarında global olarak, pazara girecek daha akıllı ve çevre dostu otomobiller ve daha gelişmiş modeller talep eden gelişmekte olan ekonomiler ile ilgili önemli gelişmeler görebilirsiniz. Öte yandan, üreticiler, tasarımlarını güçlendirmek için çalışıyor. Böylece belirli bölgesel taleplere uygun maliyet ve etkinlik açısından daha iyi cevap verebilmek amacıyla bir taşıt türünden birçok versiyon oluşturulabilecek. Son olarak, önümüzdeki 5 yılda toplam global üretim, önemli bir dönüm noktası olarak ilk kez 100 milyonu aşabilecek.

What kind of progress do you expect in automotive industry in next 5 years?

The next 5 years could see significant developments in the automotive market globally, with smarter and cleaner cars coming onto the market, and with emerging economies demanding more advanced models. Meanwhile, manufacturers are working to consolidate designs so that one vehicle type can spawn several versions, in order to better respond to specific regional tastes in a cost-effective and efficient manner. Finally, the next 5 years could potentially see total global production exceed 100 million for the first time, an important milestone.

“Otomotiv sektöründe Türkiye,  AB'nin önemli bir ticaret ortağı” / “Turkey is a significant trade partner with the EU in automotive”

Türk otomotiv sektörü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türk otomotiv sektörünün dünyadaki önemi ve rolü nedir?

Otomotiv sektöründe Türkiye AB'nin önemli bir ticaret ortağı. Türkiye; ABD, Rusya ve Çin'den sonra AB'deki en büyük 4. ihracat pazarı (2012'de 388,250). Aynı şekilde, Türkiye, AB'ye yıllık olarak 318 bin 265 adet ihracat yaparak Güney Kore ve Japonya'dan sonra 3. sırayı alıyor. Son olarak, Türkiye AB'nin en büyük ticari araç ithalatçısıdır ve ticari araçlar açısından AB'nin 4. büyük ihracat pazarı.

ACEA ve üyeleri otomotiv üretiminde uzun geçmişe sahip olan Türkiye otomobil sektörü ile çalışmaya devam etmeyi umuyor. Ayrıca, ACEA, bugün yollarda gördüğümüz çevre dostu, daha güvenli ve akıllı otomobillerin üretilmesine sebep olan diyaloğu sürdürmeyi istiyor.

What do you think about Turkish automotive industry? What is the importance and role of Turkish automotive industry in the world?

Turkey is a significant trade partner with the EU in automotive. Turkey is the EU’s 4th largest export market in units (388,250 in 2012) behind only the United States, Russia and China. Similarly, Turkey exports 318,265 units a year to the EU, placing it third, behind South Korea and Japan. Finally, Turkey is the largest importer of commercial vehicles into the EU and is the 4th largest export market for commercial vehicles from the EU.

ACEA and its members look forward to continuing working with the Turkish automobile industry, with its long history of automotive production. Further, ACEA is eager to continue the dialogue that has led to the cleaner, safer and smarter cars we see on our roads today.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next