Lütfen ODMD Gladyatör için Tıklayınız > Lütfen Magma Tıklayınız >
Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Sayın Koray Öztopçu Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

KORAY ÖZTOPÇU

GARANTİ BBVA TÜKETİCİ FİNANSMANI DİREKTÖRÜ

OTOMOTİVDE GELECEK 5 YIL STRATEJİSİ: PARTNER FİRMA VE FİNANS KURUMU İŞ BİRLİKLERİ

Otomotiv sektöründe yaşanan değişim ve dönüşümle beraber otomotivde dijital tüketici finansmanı ürünleri daha da önemli hale geliyor. 2024 otomotivde dijital dönüşüm yılı ve yeni nesil finansman ürünlerinin gerekliliği ve önemi giderek artıyor. Z kuşağının (1997 – 2012 yılları arasında doğanların) yaşça en büyüklerinin harcama alışkanlıkları tüm sektörlerin odak noktası haline geldi. Bu kuşak kolaylığa, özel çözümlere ve alışveriş kredileri programları gibi yenilikçi finansal faydalara odaklanan ürünlere yöneliyor. Şu anda Z kuşağı Amerika’da harcamaların yaklaşık yüzde 5’ine katkıda bulunuyor. Ancak bu sayının 2030 yılına kadar yüzde 17’ye çıkması bekleniyor. Z kuşağı çok yakında en yüksek kazanç yıllarına girecek ve bu da onları önemli bir pazar haline getirecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA MARKA BAZLI FİNANSMAN ÜRÜNLERİ TALEBİ ARTIYOR

Z kuşağı yetişkinlerinin yüzde 74’ü mobil alışverişi tercih ederken, Z kuşağının yüzde 47’si satın alma kararı vermeden önce ürünleri çevirim içi kanallardan ve videolardan araştırıyor. Çok sayıda Z kuşağı tüketicisi cep telefonlarından haftada 4 defaya kadar alışveriş yapıyor. Diğer kuşaklardan daha fazla sosyal medyadan ürün satın alıyor ve satın alma kararı vermeden önce ürünleri çevrim içi olarak araştırma olasılıkları daha yüksek. Özellikle markalarla sunulan taşıt kredilerine tüketici nezdinde geleneksel ürünlere göre daha kolay ulaşma imkânı söz konusu. Finansal avantajlar ve teşvikler sunan marka – finans kurumları birlikteliği de ayrıca müşteri bağlılığında kilit rol üstleniyor. Z kuşağının kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış finansal ürünler sunan markaların finans iş birlikleri sayesinde, almak istenen ürünlere daha kolay erişilebildikleri görülüyor. Burada müşteriler için marka üzerinden sağlanan elektrikli araç finansmanı ürünlerinde, ana firmanın partner olarak çalıştığı finans kurumu ile özel fiyatlı, uygun faizli finansmanla özellikle yeni ürünlerin satışında kolaylık sunuluyor. Otomotiv sektöründe özellikle elektrikli araçlarla marka bazlı finansman ürünlerine talep artarken, marka bağlılığı finansal avantaj ve faydalar etrafında şekilleniyor. Marka - finans kurumlarının sunduğu özel finansal ürünler e-mobilite ve elektrikli araçlarda gelecek neslin odak noktası olacak gibi görünüyor.

MALİYET AVANTAJI VE ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ SATIN ALIMDA ÖNE ÇIKIYOR

Yapılan araştırmalar, mevcut ekonomik ortamda, tüketicilerin esnek ödeme seçenekleri sunan markaları arama olasılıklarının daha yüksek olduğunu, genç nüfusta bu eğilimin daha da arttığını gösteriyor. Sadakat programları, bu kuşakta finansal faydalar ve teşvikler sunan markalarda anahtar ürün olurken, bir marka finans iş birliğini kullananların ayda bir yapılan alışverişe göre o markanın uygulamasına veya web sitesine ayda üç ya da dört kez girdiğini ve bunun satışa döndüğünü ortaya koyuyor.

TÜKETİCİ ODAĞI DEĞİŞİYOR

Z kuşağı yeni bir finansal rota çiziyor ve bankacılık ihtiyaçları için tercih ettikleri markaların yerleşik finans ürünlerine giderek daha fazla güveniyorlar. Bu kuşakla net bir şekilde değişen finans marka birlikteliği, kolaylık, özel çözümler ve erişilebilirlikle bir dönüşümü başlatıyor. Z kuşağı kolaylık, kişiselleştirme ve yenilikçi avantajlara değer vererek, favori markaları tarafından sunulan finansal ürünlere giderek daha fazla ilgi gösterecek. Finans kurumları için bu değişim, net bir dönüşümün göstergesiyken, ihtiyaca uygun ve rekabetçi kalabilmek için hizmetlerine daha esnek, özel ve teknolojik açıdan gelişmiş çözümler entegre etmeleri gerekiyor.

GELENEKSEL FİNANS ÜRÜNLERİ DEĞİŞİM İÇİNDE

Finansın geleceği, dijital teknolojiye meraklı yeni nesil tüketicinin tercihlerine uyum sağlamakta ve bu tercihleri benimsemekte yatıyor. Tüketici deneyiminin ve satış modelinin tamamen değiştiği, tüketicinin finans imkânlarını da satış kararını verdiği anda değerlendirip, taşıt kredisini kullanabildiği bir yolculuk artık üreticilerin tamamının gündeminde. Artan elektrikli araç satışlarına da uyumlu bir şekilde, satışı noktasında krediyi de kullanarak tamamlamanın müşteri memnuniyetine etkisi çok yüksek. Çevre bilincine sahip bir nesil olan Z kuşağı, temel değerleriyle uyumlu, anlamlı bir yaşam tarzına geçiyor. Lüks markalardan, sosyal medyadan ve refahlarını olumsuz yönde etkileyen ürün ve bilgilerin aşırı tüketiminden uzak durup; kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, şeffaflık, teknoloji ve döngüsel inovasyon dahil olmak üzere yeni değerler setiyle hareket ediyor.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next