PWC Küresel Kriz ve Kurumsal Dayanıklılık Araştırması 2023 Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

DEĞİŞİME KARŞI PROAKTİF OLMAK

PwC Küresel Kriz ve Kurumsal Dayanıklılık Araştırması 2023

PWC KÜRESEL KRİZ VE KURUMSAL DAYANIKLILIK ARAŞTIRMASI 2023, SÜREKLİ KRİZ DURUMUNDA GELİŞMEK İÇİN ŞİRKETLERİN KAYNAKLARINI, ÇABALARINI VE YATIRIMLARINI DAYANIKLILIK OLUŞTURMAYA NASIL YÖNLENDİRDİKLERİNİ MASAYA YATIRDI. ARAŞTIRMAYA GÖRE SÜREKLİ DEĞİŞEN DÜNYADA BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN DAYANIKLILIĞA YÖNELİK STRATEJİK BİR YAKLAŞIMA SAHİP OLMAK GEREKİYOR.

Şirketler hızla değişen dünyayla yüzleşirken, jeopolitik çalkantılar, yükselen enflasyon ve ekonomik belirsizlikler her zamankinden daha yaygın hale geldi. Ayrıca, siber suçlar, tedarik zinciri zorlukları ve iklim krizlerinden kaynaklanan aksaklıklar göz korkutucu ve öngörülemez zorluklar olarak ortaya çıktı. Böyle bir ortamda iş dünyası liderlerinin yalnızca hayatta kalmak için değil, başarılı olmak için de değişimi öngörmeleri ve değişime proaktif olarak yanıt vermeleri gerekiyor. Küresel iş dünyası liderlerinin sesi, bir dayanıklılık devrimine duyulan ihtiyacı yansıtıyor. Şirketlerin, sürekli değişim çağında çalışma şekillerini dönüştürmek için dayanıklılığı benimsemelerinin ve buna yatırım yapmalarının zamanı geldi.

PwC Küresel Kriz ve Kurumsal Dayanıklılık Araştırması 2023 dâhil olan küresel katılımcılardan gelen veriler, güven ve olumluluğa işaret ediyor. İş dünyası liderleri gerçek dayanıklılığı temel bir rekabet avantajı olarak kabul ediyor. Katılımcıların yüzde 89’u dayanıklılığın en önemli stratejik organizasyonel önceliklerinden biri olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 70’i şirketlerinin çeşitli değişimlere yanıt verme becerisine güvendiğini ifade ediyor. Ancak, birçok şirketin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları temel dayanıklılık unsurlarından yoksun olması, araştırmanın en önemli tespitlerinden biri olarak ifade ediliyor.

ANA ÇIKARIMLAR

Entegrasyon:

Entegre bir dayanıklılık programı şart

Günümüzün karmaşık ve birbiriyle bağlantılı risklerini ele alırken şirketlerin silo yapısında olması artık yeterli değil. Şirketler daha aktif bir şekilde dayanıklılığa entegre bir yaklaşıma yöneliyor; birçok dayanıklılık kabiliyetini merkezi olarak şirket için en önemli faktörler çevresinde yönetiyor, hizalıyor, programı faaliyetlere ve kurumsal kültüre dahil ediyor.

Liderlik:

Lider bir yönetici ve yetenekli ekipler

Başarılı dayanıklılık stratejisi ve programı ihtiyaçları:

  • Üst düzey yönetim ekibinden yönetici sponsorluğu
  • Program için net bir sorumluluğu olan kıdemli lider
  • Programı şirket genelinde yürütecek yetenekli bir ekip

Katılımcıların yüzde 31’i, doğru becerilere sahip bir ekip oluşturmanın, bir dayanıklılık programı oluştururken karşılaşılan en büyük zorluk olduğunu belirtti. Şirketlerin yüzde 57’si geleceğin liderlerine yeni beceriler kazandırmanın, geleceğe yönelik dayanıklılık sağlamanın en önemli üç unsurundan biri olduğunu ifade etti.

Program yaklaşımı:

En önemli konular üzerine operasyonel dayanıklılık oluşturmak

Şirketler operasyonel dayanıklılık oluşturmalı ve kurumsal planlama ve hazırlığın daha geniş ve devamlı bir döngünün parçası olmasını sağlamalı. Daha fazla şirket dayanıklılık programını entegre ederken birçoğu operasyonel dayanıklılık (OpRes) yaklaşımının temel ilkelerini benimsiyor; en önemli olanı korumaya odaklanıyor ve şirket ile paydaşlar için kritik olana göre yatırımları önceliklendiriyor. Bu, şirketlerin riskleri yüksek güvenilirlikle yönetmesine ve verimliliği artırmalarına olanak tanıyor.

Entegre dayanıklılık programına geçiş yapanlar OpRes’in temel bileşenlerinin çoğunda önemli ölçüde daha ileride: Şirketin adapte olabileceği, esneyebileceği ve daha güçlü bir şekilde ilerleyebileceği sağlam bir kurumsal bağışıklık sistemi oluşturuyor.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next