Lütfen ODMD Gladyatör için Tıklayınız > Lütfen Magma Tıklayınız >
Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

KORAY ÖZTOPÇU

GARANTİ BBVA TÜKETİCİ FİNANSMANI DİREKTÖRÜ

E-MOBİLİTE’NİN HIZLANAN GELİŞİMİ

ÜLKELER E-MOBİLİTE STRATEJİLERİNİ OLUŞTURURKEN, YENİLİKÇİ VE DAHA UZUN-GENİŞ KAPSAMLI BİR ULAŞIM STRATEJİSİ OLUŞTURUYOR. YENİLİKLERE ODAKLI, BİRİNCİ SINIF BİR AR-GE PLANLAMASI YAPAN EKİPLER TEKNOLOJİ ODAKLI, DAHA TEMİZ, DAHA GÜVENLİ, DAHA VERİMLİ VE DAHA HIZLI ULAŞIM HEDEFLİYOR.

Geçen son elli yılın büyük bölümünde, ulaşımdaki iyileştirmelerin çoğu kademeli ve öncelikle kapasite artırmaya odaklıydı. Ülkeler, şehirlerde büyümeyi yönetmek için mevcut altyapıyı genişletmeyi tercih ederlerken, iş, okul ve günlük yolculukları dönüştürme üzerinde çalışıyor. Sürdürülebilirlik anlayışı paralelinde karbon nötr adımlar hızlanırken, elektrikli akıllı araçlar içten yanmalı araçların yerini alıyor. Otonom olarak bilinen sürücüsüz araçlar seyahat etme özgürlüğünü genişliyor. E-mobilite kavramı gelişiyor, hatta e-mobilite sayesinde elde edilen verilerin katkısıyla ulaşım hizmetlerine yönelik stratejik planlar oluşturuluyor. Ulaşımda böylesine temel bir değişiklik nispeten kısa bir süre içinde ve pek çok farklı teknoloji arasında benzeri görülmemiş derecede derin etkiler bırakıyor.

1950’LERDEKİ YOĞUN OTOMOBİL ÜRETİMİNDEN GÜNÜMÜZE

Herkes için ulaşılabilir uygun fiyatlı otomobiller, 1950’lerde yoğun fabrika üretimiyle yollara çıkarken, şehirlerde hareketliliği de sağlamıştı. Aynı zamanda toplu taşıma kullanımında azalma, trafik yoğunluğunun artması, sera gazı emisyonları ve hava kirliliğini de beraberinde getirmişti. Yeni dönemde ise daha farklı bir değişimin içindeyiz. Geleceğin ulaşım teknolojileri sadece yolculukları daha hızlı hale getirmiyor, aynı zamanda daha güvenli, daha kolay, daha rahat ve daha uygun fiyatlı imkânlar sunuyor. Yaşadığımız alanlar ve şehirler daha sessiz ve daha az kirli olurken, bize hareketliliği bir araç olarak görme seçeneği veriyor.

E-mobilite hizmetleri, entegre ve herkes tarafından erişilebilir duruma gelirken, A noktasından B noktasına seyahatimizin şeklini dönüştürüyor ve birçok teknolojik yeniliği bizlere sunuyor. E-mobilite devrimi olarak niteleyebileceğimiz gelişim endüstriyel olanaklar sunarken, yeni bir ekosistemi de şekillendiriyor. Hızlanan lojistikle yüzbinlerce ürün daha yüksek hızlı teslim edilirken, daha kaliteli işler, artan üretkenlik ve yeni sınırlar ötesi ticaretin de gelişmesini sağlıyor.

MODERN ENDÜSTRİNİN KALBİNDE E-MOBİLİTE

Ülkeler e-mobilite stratejilerini oluştururken, yenilikçi ve daha uzun-geniş kapsamlı bir ulaşım stratejisi oluşturuyor. Yeniliklere odaklı, birinci sınıf bir Ar-Ge planlaması yapan ekipler teknoloji odaklı, daha temiz, daha güvenli, daha verimli ve daha hızlı ulaşım hedefliyor. Ülkeler aynı zamanda, yeni ekosistemde işletmeler, mühendisler ve akademisyenlerle beraber çalışarak ulaşım teknolojilerine yatırım yapmayı hedefliyor. E-mobilite adımları, elektrikli akıllı araçlar, e-motosiklet ve e-bisikletler ile raylı sistemlerle entegre biçimde şehirlerde hem ulaşımı geliştirmek hem de daha yaşanabilir bir hava kalitesini sağlayarak dekarbonize etmek, yolcu ve yük taşımacılığını, bağlantılı tek bir yaklaşımın parçaları olarak planlamaya hizmet ediyor.

BENİMSENEN E-MOBİLİTE İLKELERİNİN SEKTÖRE KATKILARI

  • Yeni ulaşım modları ve hizmetleri, tasarımları güvenli ve emniyetli olmalı.
  • Mobilitede kapsamlı bakış, şehirlerin tüm bölgelerini ve toplumun her kesimini kapsamalı.
  • E-mobilite uygulamaları şehir içi yolculuklar için en iyi seçenekleri sunmalı ve diğer mobilite ürünleri scooter, bisiklet, motosiklet ve raylı sistemler ile entegre olmalı.
  • E-mobilite içerisinde toplu taşıma, verimli bir ulaşım sistemi için temel unsur olarak kalmalı.
  •  Yeni mobilite hizmetleri, sıfır emisyona geçişi sağlamalı.
  • E-mobilite inovasyonu, trafikte sıkışıklığın azaltılmasına yardımcı olmalı. Sınırlı yol alanı, örneğin araçları paylaşmayı, doluluğu artırmayı veya paylaşım ekonomisini desteklemeli.
  • E-mobilite pazarı, yeniliği teşvik etmek ve en iyisini sunmalı.
  • Entegre bir ulaşımın parçası olarak çalışacak şekilde tasarlanmalı. Ulaşımda kullanıcılar için genel, özel ve çoklu modları birleştiren sistem hedeflenmeli.
  • Süreci iyileştirmek için uygun olduğunda yeni e-mobilite hizmetlerinden elde edilen veriler ilgili otoriteler ve partnerle arasında paylaşılmalı ve ulaşım sisteminin işleyişine, gelişimine katkı sağlamalı.

Böylece günümüzde gelişmekte olan hareketliliğe rehberlik edecek teknolojiler ve hizmetler, şehirlerde ve kırsalda bize çok fazla alternatif ve inovasyon sunacak.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next