ACEA ve Avrupa'nın İklim Nötr hedefleri Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

AB’nin, sıfır emisyonlu hareketlilik için bütüncül bir politika yaklaşımına ihtiyacı var

ACEA, Avrupa’nın İklim Nötr hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Buna göre politikalar ve düzenlemelerin, Avrupa’da kullanılan ve üretilen sıfır emisyonlu mobiliteye ulaşma hedefiyle uyumlu olması ve bu hedefi desteklemesi gerektiği belirtildi.

Aralık 2022’nin ilk iki haftası içinde, AB otomotiv sektörü için büyük önem taşıyan ancak ne yazık ki sektörü farklı yönlere çekme riski taşıyan iki önemli yasamaya ilişkin aşamalar görüldü. Bu aşamalar; otomobiller ve minibüsler için CO2 düzenlemesine ilişkin üçlü anlaşma (ki bu elektrifikasyona büyük yatırımlar gerektirecektir) ve kirletici emisyonlara ilişkin (ki bu da içten yanmalı motorlar için yüksek harcamalar gerektirecektir) Euro 7 önerisidir. Bu tür uyumsuz politikalar kafa karıştırıcı sinyaller gönderiyor ve nihayetinde karbondan arındırma sürecini yavaşlatma riski taşıyor. Sektörün üstlendiği sıfır emisyona büyük çaplı geçiş için modernize edilmiş, bütünsel bir yaklaşıma acilen ihtiyacımız bulunuyor.

Otomobiller ve kamyonetler için CO2 düzenlemesi benzeri görülmemiş bir karar

Avrupa Komisyonu, Parlamento ve Konsey temsilcileri arasında Ekim 2022 sonunda yapılan anlaşma, otomobiller ve kamyonetlerin CO2 emisyonlarının 2035’e kadar yüzde 100 oranında azaltılmasını sağlayacak ve geleneksel içten yanmalı motorlu araçların satışı fiilen yasaklanacak. Bu benzeri görülmemiş karar, Avrupa Birliği’nin dünyada tamamen elektrikli ilk ve tek bölge olacağı anlamına geliyor.

Otomotiv sektörü, bu sıfır emisyonlu araçları tedarik etme zorluğunun üstesinden gelebilir. 2022’nin üçüncü çeyreğinde, akülü elektrikli araçların pazar payı artmaya devam etti ve şu anda AB otomobil pazarının neredeyse yüzde 12’sini oluşturuyor. Avrupa pazarı, akülü elektrikli otomobillerin payının yüzde 70’i geçmesinin beklendiği 2030 yılına kadar diğer dünya bölgelerine göre liderliği ele geçirme yolunda ilerliyor. Bunun gerçekleşmesi ve 2035 sıfır emisyon hedefine ulaşmak için gerekli koşulların AB politikalarına yansıtıldığını artık görmek gerekiyor. Tüm paydaşlar, e-mobilite için gerekli hammaddelere erişimi garanti altına almak, elektrikli araçları uygun fiyatlı kitle pazar ürünleri haline getirmek, olumsuz istihdam sonuçlarını azaltmak ve Avrupa vatandaşlarının elektrikli araçlarını hızlı ve kolay bir şekilde şarj edebilecekleri altyapıyı sağlamak için birlikte çalışması gerekiyor.

ACEA, tüm bu alanlardaki gelişmeleri takip etmek için CO2 düzenlemesinin sağlam ve amaca yönelik bir ara inceleme yapılması için çağrıda bulunuyor. Bu inceleme, yeterli ilerleme kaydedilip kaydedilmediğinin değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Euro 7, amaca zarar veren bir teklif

ACEA; Komisyon’un otomobiller ve kamyonetler (Euro 7) ile kamyonlar ve otobüslere (Euro VII) ilişkin yeni kirletici emisyon standartları önerisi, sıfır emisyona geçişi yavaşlatma riski taşıdığı için verimsiz olduğunu düşünüyor. Olağanüstü sıkı testlerin ve sınır koşullarının hava kalitesini iyileştirme üzerindeki etkisi çok azdır. Fakat hem mühendislik hem de finansal olarak değerli kaynakları sıfır emisyon hedefinden uzaklaştırarak araçların maliyetini büyük ölçüde artırıyorlar.

Önerilen sınır değerlerinin bazıları, teknik olarak uygulanabilirliğin sınırında bulunuyor. Dahası, önerilen uygulama tarihleri (otomobiller ve kamyonetler için Temmuz 2025, ağır hizmet araçları için Temmuz 2027), geliştirilmesi, mühendisliği, test edilmesi ve tip onayı alınması gereken çok sayıda araç modeli göz önüne alındığında gerçekçi olmadığı görülüyor. Özellikle ağır ticari araçlar tarih ve içerik açısından daha sert bir şekilde ele alınıyor. Kamyonlar için Euro 7 önerisi, sıfır emisyonlu araçlara hızlanan geçişi tamamen göz ardı ediyor ve aynı zamanda ağır hizmet araçları için gelecekteki CO2 hedeflerinin etkisini de göz ardı ediyor.

Yapılan son çalışmalar, filodaki yeni araçların elektrifikasyonunun yanı sıra en yeni Euro 6/VI araçlarla yenilenmesinin 2035 yılına kadar (2020’ye kıyasla) karayolu taşımacılığı azot oksit (NOx) emisyonlarında yüzde 80 azalma sağlayacağını gösteriyor. Aynı zaman aralığında, en katı Euro 7 senaryoları uygulandığında azot oksit (NOx) emisyonları, Euro 6d seviyelerine kıyasla otomobiller ve kamyonetler için neredeyse yüzde 5, kamyonlar için ise yaklaşık yüzde 2 oranında azaltacaktır.

AB, mevcut Euro 6/VI kurallarıyla, halihazırda dünyadaki kirletici emisyonlar (azot oksit ve partiküler madde emisyonları gibi) için en kapsamlı ve katı standartlara sahip bölgedir. Egzoz emisyonları, en gelişmiş araç teknolojileri sayesinde şimdiden güç ölçülebilir bir seviyede bulunuyor.

Hem kirletici hem de CO2 emisyonları üzerindeki en büyük etki, bir yandan elektrifikasyon artarken, aynı zamanda AB yollarında çok sayıda bulunan eski Avrupa standartlarına sahip araçları hedefleyen bir filo yenilemesi ile bunların uygun fiyatlı ve en son teknolojilere sahip araçlarla yenilenmesi sayesinde sağlanacak.

Otomotiv sektörünün tüm çabaları sıfır emisyonlu mobiliteyi sağlamaya yöneliktir. Sektörün bu dönüşümü gerçekleştirmek için sağlam önerileri ve çözümleri var. Politikalar ve düzenlemeler, Avrupa’da kullanılan ve Avrupa’da üretilen sıfır emisyonlu mobiliteye ulaşma hedefiyle uyumlu olmalı ve bu hedefi desteklemelidir.

https://www.acea.auto/message-dg/the-eu-needs-a-holistic-policy-approach-to-zero-emission-mobility/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=euro7vii-fact-sheet-and-press-release-or-the-eu-needs-a-holistic-policy-approach-to-zero-emission-mobility-or-2022-acea-economic-and-market-report-or-electrification-trends-worldwide-or-zeroemissiontrucks-event-recording-and-new-episodes-published-32


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next