Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bilgilendirme Toplantısı - 9 Mayıs 2018 Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin katkılarıyla, 9 Mayıs 2018’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve ODD üye firma temsilcileri katıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), sektörü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin bilgilendirme toplantısıyla bir araya getirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun katılımıyla 9 Mayıs 2018’de Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Konferans salonunda düzenlenen toplantıya üye fi rma temsilcileri katıldı. Toplantı Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başuzmanı Seçil Koyuncu tarafından gerçekleştirilen sunumla devam etti.

Sunumda, kanunun otomotiv sektörüne getireceği değişiklikler, uygulamada yaşanabilecek sorunlar, şirketlerin sorumlulukları, verilerden kaynaklanan riskler, verilerin korunmasına ilişkin riskler hakkında bilgiler verildi. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin “kişisel veri” olduğu belirtilirken, “özel nitelikli kişisel verilerin” neler olduğuna dair de detaylar paylaşıldı. Soru cevap bölümünde ise konuya ilişkin sorular Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri tarafından yanıtlandı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, veri sorumlularının yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile kişisel verilerin işlenmesini disiplin altına almayı amaçlıyor. Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenleniyor. Kanun, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işleyen ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri hedefliyor.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi “Veri Sorumlusu” olarak tanımlanıyor.

Veri sorumlusunun yükümlülükleri

• Genel ilkelere uyum sağlama

• Kişisel veri işleme şartlarına uyum sağlama

• Silme, yok etme, anonim hale getirme

• Aktarım usul ve esaslarına uyum sağlama

• Aydınlatma

• Sicil kayıt

• Veri güvenliği

Kişisel Veri İşlemenin Temel İlkeleri

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next