32. Genel Kurul (2018) Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Dr. Hayri Erce, Genel Koordinatör - Otomotiv Distribütörleri Derneği

Genel Kurul Sunumu için Tıklayınız.

Mustafa Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkanı – Bayraktar Grubu

(Soldan – Sağa) Selim Okutur,  Kurumsal İletişim Direktörü - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.

Şükrü Bekdikhan, Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü- Mercedes Benz Türk A.Ş.,

Sinan Ulusoy, Dış İlişkiler Müdürü- Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti.

Ali Bilaloğlu, İcra Kurulu Başkanı- Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş

 

       

ODD 32. Olağan Genel Kurul’da 2017 yılı değerlendirildi, yeni yönetim seçildi

47 otomotiv markasını aynı çatı altında toplayarak, Türk otomotiv sektörünün öncü derneklerinden biri olan Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 2017 yılının detaylı otomotiv sektörü değerlendirmesinin ve 2018 yılı beklentilerinin paylaşıldığı Genel Kurul’da yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti. Kurulda, 2017 yılının dernek faaliyetleri anlatılırken sektörel gelişmeler de ele alındı.

Kurulduğu 1987’den bu yana sektörü bir araya getirmeyi amaç- layan, bugün 47 otomotiv markasını aynı çatı altında toplayarak güç birliği sağlayan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 14 Mart 2018’de Shangri-La Bosphorus İstanbul’da organize edilen Genel Kurul Toplantısında her iki yılda bir olduğu gibi Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. 2010 yılından bu yana dört dönem boyunca ODD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Bayraktar, bu seçimde yönetim kurulu üyeliğine aday olmadı. Bayraktar, yeni dönemde dernek faaliyetlerine denetim kurulu üyesi olarak devam edecek. Yönetim Kurulu başkanlığına, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Baş- kanı Ali Bilaloğlu seçildi. Bilaloğlu’nun başkan olmasıyla birlikte başkan yardımcılığı görevine Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak geldi. Yaşlı araç parkı sektör için büyük bir sorun ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada sektörü değerlendirirken otomotiv sektöründe talebi canlı tutabilmek için ekonomik büyümenin çok önemli olduğunu, 2016’da Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi sonrasında başlayan dolarizasyonun, kurlardaki ve faizlerdeki yükselmenin ekonomide baskı yarattığını anlattı. 2017 yılında kamu otoritesinin doğru adımlarıyla olumsuz havanın düzeldiğini ve yüzde 7 civarında büyüme sağlandığını söyledi.

2017 yılında Avrupa’daki toparlanma ve yeni modellerin ülkemizde üretilmeye başlanması sayesinde gerek üretim gerek ihracat gerekse dış ticaret fazlası yönünden rekor bir yıl olduğunu ve sektörün 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirten Bayraktar, Türkiye otomotiv sektörünün, global rekabette yerini sağlam tutmasının iç pazarın gücüyle bağlantılı olduğunu ifade etti. İç pazar büyüklüğünün ölçü biriminin kişi başına düşen otomobil sahipliği olduğuna dikkat çeken Bayraktar’ın paylaştığı verilere göre, Türkiye otomobil sahipliliğin oranı 90’lı yıllarda 1000 kişi başına 70 adetler civarındayken 2017 yılında yaklaşık 199 oldu. “Türkiye Doğu Avrupa ortalaması olan 317’ye de henüz gelemedi” diyen Bayraktar şöyle devam etti “Tabii bunun önündeki en büyük etkeni de edinim maliyeti olarak görüyoruz, yani vergilerin milli gelire kıyasla çok yüksek seviyelerde kalması. Bu, potansiyelin önündeki en büyük engel. Bunun yan etkileri de var. O da her geçen gün büyüyen hurda araç parkı. ODD’nin geçtiğimiz yıllar içerisinde çeşitli akademik çalışmalarla da desteklediği ve her platformda gerek kamuoyu gerekse hükümetimizle de paylaştığı gibi ülkemizin en önemli problemlerinden biri ‘Yaşlı Araç Parkı” konusu. Bundan da bir türlü kurtulamıyoruz. Bu sene şubat ayında Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın açıklamaları bizi hakikaten umutlandırdı. Bu hurda araç meselesine de, en azından geçici bile olsa bir çare bulabileceğimizi düşünüyorum.” Bayraktar’ın paylaştığı verilere göre 2017 sonu itibarıyla toplam otomobil ve ticari araç parkı 17 milyon adedi aşmış durumda. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon adet 16 yaş üstü otomobil ve ticari araç bulunuyor.

ODD faaliyetleriyle sektör örgütlerine örnek oluyor ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce genel kurulda yaptığı sunumda otomotiv sektörünün 2017 yılını değerlendirdi ve ardından derneğin faaliyetlerini özetledi. 2008’de yaşanan küresel krizden sonra, 2017’nin ekonomik açıdan dünyada toparlanma yılı olduğunu anlatan Erce, kamu tarafında alınan önlemler sayesinde Türkiye’nin geçtiğimiz yılı başarılı bir şekilde tamamladığını ve 2018’de yaklaşık yüzde 7’lik bir büyüme beklendiğini kaydetti. 2017’de enflasyonun yüzde 12’lik oranla pek iç açıcı olmadığını belirtirken, Türkiye’nin 2018’de enflasyonda tek haneli rakamlara dönme hedefini anımsattı. Erce’nin sunumda paylaştığı verilere göre Türkiye, geçen yıl yaklaşık bir milyonluk satış adediyle dünyada 18., Avrupa’da 6. sırada yer aldı. Üretim açısından 1 milyon 674 bin adetle rekor kırılan bir yıl oldu. Otomotiv pazarında dünyada 100 milyon adet üretim yapı- lırken, bu üretimin hemen hemen yarısı Çin ve ABD’de gerçekleşti. Türkiye üretimde dünyada 14. Avrupa’da 5. sırada yer aldı. Geçen sene üretim adedi 18 milyonu aşan Avrupa pazarı ise son yıllarda yaşadığı krizden kurtuldu ve toparlanmaya başladı. Türkiye’nin ihracat lideri otomotiv sektörü paritenin etkisiyle ihracatta güzel bir ivme yakaladı ve yüzde 12’yi aşan bir büyüme sağladı. Son 12 yıl boyunca dış ticaret fazlası veren sektörde satışlar iyi ama ticari vasıtalarda beklenen potansiyel henüz gerçekleşmedi. Genel değerlendirmenin ardından ODD’nin 2017 yılı faaliyetlerini özetleyen Erce, kamu ilişkilerinde, sektörün gelişmesine hizmet edecek faaliyetler yaparken paydaş sektörlerle de sürekli iş birliği içinde olduklarını kaydetti.

Erce, Motorlu Taşıtlar Dağıtım Tüzüğü ile sektörü bilgilendirdiklerini söyledi. Erce, ardından PwC iş birliğiyle hazırlanan uyum eğitimlerinin, regülasyonların çokluğu ve sürekli değişiklikler olması nedeniyle sektörü bilgilendirmek ve önemli mevzuatlar kapsamında farkındalık yaratmak amacını taşıdığını ve iki ayda bir düzenlendiğini anlattı. Erce, İMKB Güllübağlar Endüstri Meslek Lisesi ODD Oto Boya ve Gövde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında dört yıldır devam eden eğitimleri alan öğrencilerin mezun olunca sektörde istihdam edildiği bilgisini de verdi. Bir yıl içinde komite, yönetim kurulu ve genel kurul olmak üzere, toplam 180 toplantı düzenlendiğinin, dolayısıyla haftada üç-dört toplantı yapıldığının da altını çizdi. İstanbul Autoshow’un yanı sıra 6 bölgesel fuarla sektörü bir araya getirdiklerini söyleyen Erce, komite toplantıları ve çalışma gruplarıyla sürekli ortak akıl yaratmaya çalıştıklarını da ifade etti. Ardından Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Dergi, web sitesi ve bilgi paylaşım araçlarıyla ilgili bilgiler verdi. Erce konuşmasını çalışmalara destek veren dernek üyelerine teşekkür ederek tamamladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği faaliyet başlıkları

 • Kamu İlişkileri  
 • Bakanlık ve Kurumlarda Temsil
 • TOBB Ticaret Meclis Üyeliği
 • Martek ve Alt Komiteler Üyeliği
 • Mevzuat Oluşumuna Katkı
 • Kamu Kurumları ile Üye Toplantıları

 

 • Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi
 • Motorlu Taşıtlar Dağıtım Tüzüğü
 • ODD – PwC Uyum Eğitimleri
 • ODD Oto Boya ve Gövde Atölyeleri
 • Dernek Komiteler ve Toplantıları

 

 • İletişim Komitesi
 • Fuar Komitesi
 • Teknik Komite
 • Hukuk Komitesi
 • Dış Ticaret Komitesi
 • Mali İşler Komitesi
 • Bilişim ve Teknoloji Komitesi 
 • İnsan Kaynakları Komitesi
 • Mevzuat Uyum Çalışma Grubu
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışma Grubu
 • Tüketici Mevzuatı Çalışma Grubu
 • Veri Tabanı Geliştirme Çalışma Grubu
 • Yönetim Kurulu Toplantıları
 • Genel Kurul Üye Toplantıları
 • Komite Toplantıları

 

 • İstanbul Autoshow 2017
 • Bölgesel Fuarlar
 • Antalya
 • Adana
 • Bursa
 • Konya
 • Samsun
 • Diyarbakır
 • ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri
 • Bilgi Paylaşımları
 • ODD Veri Tabanı
 • ODD Üye İletişim Platformu
 • Satış Ay Kapanışları
 • Satış Sonrası Hizmetler Raporu
 • Filo Raporları
 • Sektörel Değerlendirme Raporları
 • Dünya ve Avrupa Otomotiv Satış Verileri
 • Makroekonomik Veriler
 • TÜİK Araç Parkı Yaş Dağılımı
 • ODD Yeni Veri Tabanı
 • ODD Dergi
 • ODD Web Sitesi

 

ODD’nin 2018-2020 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu:

 • Ali Bilaloğlu (İcra Kurulu Başkanı- Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.)
 • Bora Koçak (Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı-Çelik Motor Ticaret A.Ş.)
 • Ali Haydar Bozkurt  (CEO- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.)
 • Şükrü Bekdikhan (Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü - Mercedes Benz Türk A.Ş.)
 • Özgür Yücetürk (Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.)
 • Dr. Berk Çağdaş (Genel Müdür- Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.)
 • Hakan Tiftik (İcra Kurulu Başkanı- Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.)

Denetleme Kurulu:

 • Altan Aytaç (Fiat Marka Direktörü- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.)
 • Özcan Keklik (Genel Müdür- Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti.)
 •  Mustafa Bayraktar (Yönetim Kurulu Başkanı – Bayraktar Grubu)

Yönetim Kurulu Yedek:

 • Önder Göker (Genel Müdür - Hyundai Assan Otomotiv San. Ve Tic. )
 • Sinan Özkök (Genel Müdür- Nissan Otomotiv A.Ş.)
 • Halil Karagülle (Genel Müdür- Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.)
 • Zafer Başar (Genel Müdür- Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.)
 • Bülent Kılıçer (Genel Müdür Yardımcısı - Honda Türkiye A.Ş.)

Denetleme Kurulu Yedek:

 • İbrahim Anaç (Genel Müdür- Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.)
 • Ümit Karaarslan (Genel Müdür - Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.)
 • Sabri Sözen (Genel Müdür- Volvo Cars Turkey Otomobil Ltd. Şti.)

 

 

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next