2016 - İzmir Autoshow Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce’nin Konuşma Metni için Tıklayınız.

İzmir Otoshow 9’uncu kez kapılarını açtı

Otomotiv sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan İzmir Otoshow, 9’uncu kez kapılarını açtı. Çok sayıda markanın katıldığı fuarı yaklaşık
 45 bin kişi ziyaret etti.

18 Ekim’de kapılarını açan ve 23 Ekim 2016 tarihlerine kadar süren İzmir Otoshow Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet ve Aksesuarları Fuarı’nın İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki otomotiv me- raklılarına ev sahipliği yaptı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İZFAŞ desteğiyle hazırlanan fuara Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Lexus, Skoda, Toyota ve Volkswagen katılırken yan sanayi, aksesuar firmaları ve sektörel yayınlar da fuarda yer aldı.

Fuarın açılışında konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD’nin desteklediği fuarlar arasında yer alan İzmir Fuarı’nın TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlendiğini belirterek, ODD’nin misyonları arasında yer alan fuar organizas- yonlarının sektörün gelişmesinin yanı sıra markaların tüketiciyle buluşmasına ve sektörün tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye otomotiv sektöründe üretimin geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 6 artarak 1 milyon 33 bin 225 adet olduğunu belirten Erce, aynı dönemde ihracatın yüzde 13 artarak 797 bin 130 adet olarak gerçekleştiğini, ihracat değe- rinin ise yüzde 10 artarak 17 milyar 356 milyon dolar seviyesine ulaştığını aktardı.

“Otomotiv bugün, lokomotif sektör olarak hak edilmiş bir unvanı taşırken, gerek ana ve gerek yan sanayi ile yarattığı ihracat de- ğerleri, ulaşılan iç pazar adetleri, sağladığı istihdamla ve katma değerle ülkemizde çok değerli bir konumda” diyen Erce sözlerine şöyle devam etti: “Her platformda dile getirdiğimiz gibi iç pazarımızı otomotiv sektöründe küresel oyuncu durumundaki ülkelerin seviyesine taşıyacak teşvik ve uygulamalara ihtiyaç var. Üretimde küresel oyuncu durumundaki Amerika, Japonya, Almanya, Fransa, Kore gibi ülkelerin çok büyük iç pazar adetlerine sahip olduklarını görüyoruz. Ülkemizde büyük ve sürdürülebilir bir iç pazardan gücünü alan otomotiv sektörünün, global rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırmak mümkün.”

Araç parkının yenilenmesi için politikalar geliştirilmeli

Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla araç parkının 15 milyon adedi aştığını ve bu araçların yüzde 23’üne denk gelen yaklaşık 3,5 milyon adedin 20 yaşın üstündeki araçlardan oluştuğunu belirten Erce, “Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları ne yazık ki ülkemizde herkes için önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Trafikte can ve mal güvenliğini tehdit etmeleri, karbondioksit ve zararlı egzoz emisyon değerlerinin yeni teknolojilere kıyasla daha fazla olması, yüksek yakıt sarfiyatı yanında yüksek tamir bakım giderleri nedeniyle ülke ekonomisine olumsuz bir yük getiriyor” dedi. Erce, yaşlı araç parkını gençleştirmeye ve yenileştirmeye hizmet edecek po- litikaları vakit kaybetmeden hayata geçirmenin gerektiğine vurgu yaparak hükümetin bu alanda attığı adımlara değindi.

Erce, hükümet tarafından insan ve yük taşımacılığı yapan araçların yenilenmesi ve gençleştirilmesine yönelik yayımlanan mevzuatla hibrit araçların teşvikine yönelik düzenlemeleri olumlu bulduklarını belirterek bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımların desteklenmesi ile Ar-Ge yatırımlarının arttırılması kapsamında yayımlanan mevzuatlar ve proje bazlı esnek teşvik modelinin yatırımları hızlandıracağını, özel ve esnek teşvik mekanizmasının hayata geçirilmesinin büyük yatırımları ülkemize çekeceğini umuyoruz. Dünya düşük büyüme oranları ile karşı karşıyayken, Türkiye’nin büyüme sürecinin devamlılığını sağlamak üzere iç pazar dinamiklerini destekleyecek yaşlı araç parkımızı gençleştirmeye yönelik uygulamalar gibi politikaların hayata geçirilmesinin, ülkenin büyüme dinamiklerine, çevre koruma önlemlerine de önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnanı- yoruz ki büyüyen Türkiye ile birlikte otomotiv sektörü de küresel arenadaki yerini daha da sağlamlaştırma ve ileri gitme imkanına kavuşacaktır.”

  

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next