Lütfen ODMD Gladyatör için Tıklayınız > Lütfen Magma Tıklayınız >
ACEA Bağlantılı Sürüş Projesi Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

ACEA: “Otomotiv ve telekomünikasyon sektörleri, otomatik sürüş ve bağlantılı sürüş için bir AB projesi başlatıyor”

Avrupa’nın telekomünikasyon veotomotiv sektörlerinin lider kurumları, AB düzeyinde otomatik ve bağlantılı sürüşü test etmek için büyük ölçekli bir dağıtım öncesi projesi başlatmayı amaçladıklarınıduyurdu.

Projenin temelleri Brüksel’deki bir toplantıda ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert ile Dijital Ekonomi ve Toplum Komisyonu’nun Avrupa yetkilisi Günther H. Oettinger ev sahipliğinde ana hatlarıyla belirtildi. Temel amaç, Avrupa’nın otomatik ve bağlantılı sürüşteki liderliğini, ilgili kilit teknolojilerin AB çapında yayılımını hızlandırarak güçlendirmek.

Test vakaları, sürüşün geleceğini şekillendirecek

Endüstri kaynaklı proje, kullanım vakalarına ve test işlevselliklerine üç başlıca alan kapsamında odaklanacak: Otomatik sürüş, yol güvenliği ve trafik etkinliğiyle nakliye ve lojistiğin dijitalleştirilmesi.

Dikkate alınan işlevler arasında yüksek yoğunluklu taşıt grupları, çarpışma önleyici sistem, uzaktan denetimli park etme, yerel tehlike ikazı ve trafik akışı iyileştirmesi bulunuyor.Telefon ya da diğer mobil aygıtlardaki yüksek çözünürlüklü haritalar hızlı bir internet bağlantısıyla güncellenecek.

Bağlanabilirlik merkezde yer alıyor

2017’de başlaması umulan çalışmalar iki temel aşamadan oluşacak. 2019’a kadar sürecek olan ilk aşamada, LTE – Uzun Süreçli Evrim (Long-Term Evolution - 4G) teknolojisi gibi mevcut iletişim teknolojileri üzerinde yapılacak testlere ağırlık verilecek. 2021’e kadar sürecek ikinci aşama ise,farklı fonksiyonların farklı ağ gereksinimleri olduğu göz önünde bulundurularak hem 4G hem de 5G teknolojileri üzerine kurulu olacak.

Proje, bağlantılı ve otomatik sürüşün daha güvenli, daha etkili ve sonuç olarak daha zengin bir kullanıcı deneyimiyle sonuçlanmasından emin olmak için bir dizi can alıcı gereksinimi de göz önüne alacak. Bu nedenle güvenlik, siber güvenlik ve kişisel bilgilerin korunması ile servis kalitesi ve ağ gecikmesi gibi hususlara öncelik verilecek; bu durumlara, farklı kullanım vakaları ve işlevsellik testleri sırasında değinilecek.

AB geneline ulaşma hevesi

Projenin amaçlarından biri Avrupa boyutuna ulaşmak. Bu amaçla,hem telekomünikasyonhem de otomotiv sektörlerinden Avrupalı şirketleri içeren bir birlik oluşturularak proje hayata geçirilecek. Kullanım vakaları, çeşitli Avrupa ülkelerinde uygulanacak ve gelecekteki tek tipleştirme etkinlikleri için zemin hazırlayacak. Bu yıl içinde kurulacak olan bu birlik, projenin kesin kapsamını tanımlayıp olası ortak kaynak sağlama konusuyla ilgili AB ve yetkili ulusalmercilerle görüşmelere başlayacak.Çalışmalar, özellikle uyumlu hale getirilmiş görüntülerin, araçların sınırlarda hatasız şebeke denetimli geçişlerinin ve açık yol altyapı verilerinin eksiklikleri gibi zorlu sınır aşırı sorunlara değinilmesine odaklanacak. Çalışmalar, mevcut ulusal projelere dayandırılacak ve olası yerlerde onların altyapılarını da kullanacak.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next