LMC Automotive Direktörü Pete Kelly Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Kamunun desteği otomotivde dönüşümü kolaylaştırır

LMC Automotive Yönetici Direktörü Pete Kelly, ODD Dergi için otomotiv pazarını ve yeni trendleri değerlendirdi. Kelly, “Kamunun desteği, araç endüstrisindeki gelişimin sonraki adımları için hem yönetmelik hamlesi, hem de teşvik ölçülerini kapsayan bir yaklaşım sağlandığında en etkili seviyesinde olacaktır” diyor.

- Otomotiv pazarının 2016’daki performansını nasıl değerlendirirsiniz? Otomobil ve ticari araç pazarı satışları ve ülkeye göre üretim miktarları ile ilgili bilgi ve eğilimleri paylaşır mısınız?

Küresel GSYİH büyüme oranının %2,0 - 2,5 aralığının alt seviyesinde gerçekleşmesinin muhtemel olması ile beraber 2016’daki ekonomik durum umut verici olmadı. Çoğunlukla bu, küresel hafif araç pazarının büyüme oranında bir duraklama beklememize neden olurdu. Ama böyle olmadı. ABD’nin kilit pazarları olan Batı Avrupa ve Çin, yılın ilk yarısında istikrarlı sonuçlar elde etti ve ABD biraz yavaşlıyorken hem Batı Avrupa hemde Çin,yılın genelinde önemli kazançlar sağladı.

Elbette Çin, 2015’in sonlarında başlayan küçük motorlu araçlar için uygulanan vergi indiriminden bir dereceye kadar yararlanıyor. Bu vergi indiriminin süresi 2016’nın sonunda dolacak, dolayısıyla talepte bir yükseliş, ardından 2017’nin başlarında bir düşüş görebiliriz. Bunun yerine eğer pazar, vergi indiriminin sona ermesine olumsuz yönde karşılık verirse ikame olarak yeni bir teşvikin uygulanması bizim için sürpriz olmayacaktır.

Batı Avrupa’daki durum ise, yoğun bir taleple ilgili olmaktan ziyade, normal şartlara geri dönüş niteliği taşıyor. Avrupa Bölgesi ekonomisi 2012 ve 2013 yılları boyunca daraldı, ancak 2014 yılında iyileşmeye başladı. Bu noktadan itibaren, araç pazarları tarihi bir düşüşten sonra 2016’da da devam eden bir iyileşme dönemine girdi. İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa pazarları en iyi duruma ulaştı ve sonuç olarak Batı Avrupa’daki ilerlemenin itici gücü oldu. Batı Avrupa’nın hafif araç pazarı hala “normal” seviye olarak düşündüğümüz adetlerden bir milyon adet daha az. Büyüme hızının biraz azalabilmeve tamamen normalleşmesinin önümüzdeki birkaç yılı alma ihtimaline rağmen, pazarın 2016’dan sonra da genişlemeye devam etmemesi için hiçbir neden görmüyoruz.

- Bu yılın başından itibaren ülkelere göre araç tescil ve üretim verilerinin güncel halini paylaşır mısınız? 

Önemli pazarlardaki hafif araç verileriyle ilgili tahminlerimiz aşağıdaki gibidir:

Hafif Araç Satışları (milyon)

2015

2016

2017

2020

Dünya

89.2

91.7

93.4

103.2

Çin

24.9

26.4

26.5

31.4

Batı Avrupa

14.8

15.6

15.8

16.4

ABD

17.4

17.4

17.5

17.9

Brezilya

2.5

2.0

2.1

2.6

Rusya

1.6

1.4

1.5

2.2

Diğer

28.0

28.9

30.0

32.7

“Tam otonomiye giden yol uzun”

- Otomotiv endüstrisinde AB’deki pazar, inovasyon ve Ar-Ge gelişmelerini kapsayan yeni eğilimler nelerdir?

Şüphesiz, otonom (akıllı) araç olasılığı birçok insanın ilgisini çekti. Artık bu alandaki planlar ve gelişmelerle ilgili günlük duyurular var. Tam otonominin başarılmasından ileri gelebilecek birçok potansiyel yarar temelde su götürmez – güvenlik, sürdürülebilirlik, transfer talebi yaratımı, elverişlilik ve daha birçoğu açısından – ama aşılacak zorlukların büyüklüğü ve sayısı göz korkutucu olduğu için tam otonomiye giden yol uzun olacaktır. Bu bakımdan, ilk tam otonom (akıllı) araçların tüm değişik teknolojik bileşenlerinin sabit bir gelişim sürecinde yapılması gerekecektir: Algılama teknolojileri, “düşünme” eylemini gerçekleştirecek olan algoritmalar, sınıfında en iyi bağlanabilirlik, haritalama ve canlı trafik bilgisi, araçtan araca iletişim sistemleri, siber güvenlik sistemleri; liste bu şekilde uzuyor.

Bu teknolojiler, küresel tedarikçilerin önemli bir rol oynamasıyla dünya çapında geliştirilecek. Bazı ülkelerin liderlik pozisyonunu benimsemesini beklerken – şüphesiz ABD şu an bu pozisyonda – diğer endüstri pay sahipleri de artan bir otonomi sunmaya doğru ilerleyecektir. AB içerisinde, nispeten daha yüksek seviyelerde Ar-Ge harcaması geçmişine sahip Alman üreticiler büyük olasılıkla bölgesel liderler olacak. Gelişme kaydedildikçe başka yerlerde de bu seviyeye ulaşılması kaçınılmaz olacaktır.

- Son otomotiv yönetmeliklerine ve yürürlük tarihi yaklaşan yönetmeliklere göre, önümüzdeki yıllarda otomotiv sektöründeki yeni teknolojilerle ilgili görüşleriniz nelerdir?

Yönetmeliklerin etkileri, en çok araç emisyonu konusundaoldu ve olmaya devam edecek. Karbondioksit seviyesinin düşürülmesi,elektrikle çalışan güç aktarma organlarının artırılması eğilimi,dizel adaptasyonu ve benzinli motorların iyileştirilmesinde başlıca faktör olmaya devam ediyor. En iyimser tahminlere göre, gerekli olan artırılmış akü kapasitesini ve yanmalı motorlu araçlar için alternatif olacak şekilde maliyetlerin düşürülmesinin, beş yıldan fazla sürmesi bekleniyor. Ama AB ve ABD’deki yönetmelikler, her araç üreticisinin uyum sağlaması için çeşitli elektrik enerjisi kullanım seçeneklerine ihtiyaç duyulacağına işaret ediyor.

Geleceğin sıkı emisyon yönetmelikleri ve araç otonomisi yarışı, yan sanayinin üzerinde ağır bir yük oluşturuyor ve bu, büyük tedarikçileringelecekte daha fazla Ar-Ge yatırımı yapmak istemesinin nedenlerinden biri. Bu durum, belli teknik hedeflere ulaşmada endüstri yönünden tedarikçilerin önemini artırıyor.

Brexit’in sektöre etkileri henüz hissedilmedi

- Brexit, ilgili pazarların farklı bakış açılarına göre otomotiv sektörünün araç üretim ve satışlarını nasıl etkileyebilir?

Brexit’in, Birleşik Krallık ekonomisi ve motorlu araç pazarı üzerindeki etkisi daha tam olarak hissedilmedi. Oylama sonrasındaki günlerde tüketiciler aşırı temkinli davranmadı, ama iş dünyası gelecek konusundaki kaygılarını dile getirmeye devam ediyor – Birleşik Krallık’ın AB ve dünyanın geri kalanıyla olan ticari pozisyonu bilinene kadar, birçok yatırım ertelenmeye devam ediyor. Sorun elbette bu belirsizliğin, müzakereler gerçekleşirken en az iki yıl boyunca (muhtemelen daha da uzun süre) devam etmesi ihtimali. Kısa dönemde riskler, ticari güven ve tüketici güvenine bağlı olmaya devam ediyor. Eğer ticari güven yakın zamanda artmazsa, bu risk er ya da geç tüketiciyi olumsuz etkileyecek ve motorlu araç pazarı zarar görecektir. 2017 ve 2018 yıllarında bunun daha fark edilir olumsuz bir etkisi olmaya başlayacağını düşünüyoruz. Ama bunlar sadece kısa dönem için geçerli.

Birleşik Krallık, uzun dönemde daha yüksek kota, gümrük vergisi ya da tarife dışı vergiler uygularsa, sonuç kesinlikle olumsuz olacaktır. Oxford Economics’teki ortaklarımız, birçok olası ticari bağın uzun dönemdeki etkisini inceledi. Bu olasılıklardan hiçbiri olumlu değildi; olumlu olanlar ise Birleşik Krallık’ta politik açıdan gerçekleştirilemez düzeydeydi. Dolayısıyla, uzun dönemde Birleşik Krallık’ın potansiyelinde bir düşüş olması mümkün. Yine de Brexit, keskin bir felaket değil, uzun ve yavaş bir süreç olacaktır.

Bütün bunların sonucu olarak2017 ve 2018 yıllarında, Brexit’in gerçekleşmediği durumda; daha ılıman, satışların Brexit öncesi satış beklentilerinin %10 ila %15 arası düştüğü bir pazar görebiliriz. Bu durum daha sonra dengelenebilir, ama bu denge Brexit gerçekleşmeden önceki seviyeden bir miktar daha düşük bir seviyede gerçekleşecektir. Başka bir endişe de, Birleşik Krallık’ta şu anki tüm üretimin devam edip etmeyeceği. Bu konuda Brexit’in, yeni araç model geliştirmeyle ilgili sıra dışı kararları etkilemesiyle beraber bir miktar kötüleşme bekliyoruz. Bazı durumlarda AB içindeki fabrikaların kullanılması olası.

- Son olarak, otomotiv sektörünün ekonomi üzerindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sektörü güçlendirmek için neler yapılmalı?

Otomotiv sektörü, kayda değer bir endüstriye sahip her ülkedeönemli ölçüde istihdam sağlayan bir sektör. Bu sektör, Almanya için Alman merkezli parça ve materyal tedarikçilerine büyük bir talep yaratması açısından son derece önemli. Sonuçta oluşan endüstri kompleksi, sadece yeni araç üretiminin son ürününden çok daha büyük önem taşıyor.

Ama endüstriyi daha yüksek seviyelerde bir sürdürülebilirliğe doğru yönlendirmek için yönetmeliklerin kullanılmasına ihtiyacımız olduğu açık. Bunun yönetilebilir bir şekilde gerçekleşmesi için, kamunun akla uygun olarak uzun ve gerçekçi zaman dilimlerini kabul etmesi önemli. Ayrıca yeni teknolojileri başlangıçta destekleyerek tüketicilerin yönetmeliklere göre düzenlenmiş hedeflere ulaşmak için teşvik edilmesi, endüstrinin hızlı değişim dönemlerini rahatlıkla geçirmesine olanak sağlayabilir. Buna bir örnek, hükümetin teşvik tedbirleri oluşturması ve elektrikli araçların altyapı yatırımlarına destek olması olabilir. Kamunun desteği, araç endüstrisindeki gelişimin sonraki adımları için hem yönetmelik hamlesi, hem de teşvik ölçülerini kapsayan bir yaklaşım sağlandığında en etkili seviyesinde olacaktır.

LMC Automotive Executive Director Pete Kelly

Government support encourages transformation in automotive

Automotive market and new trends reviewed by Pete Kelly, Managing Director of LMC Automotive for ODD Magazine. “Support from policymakers will be at its most effective for the next stages of development in the vehicle industry when an approach is taken which includes both regulatory push and incentivized pull measures”, Kelly says.

How would you evaluate the performance of automotive market in 2016? Could you please share information and trends about passenger cars and commercial vehicle market sales, production by countries?

The economic situation in 2016 has not been encouraging, with global GDP growth likely to be nearer to the bottom of the 2.0-2.5% range. This might normally lead us to expect a pause in growth of the global Light Vehicle market. But this is not what we have seen. The key markets of the US, Western Europe and China enjoyed strong results in the first half of the year and, while the US may be slowing a little, both Western Europe and China see substantial gains for the year in total.

China is, of course, benefitting to some degree from the tax cut on smaller engine vehicles that started in late 2015. This is tax cut is set to expire at the end of 2016, so we may see some surge in demand then, with a drop-off in early 2017. Alternatively, if the market looks likely to respond too negatively to the withdrawal of the tax, it would not be a surprise to us if some new stimulus were introduced to replace it.

The situation in Western Europe is not so much about a genuinely strong demand situation but, rather, a return of more normal conditions. The Eurozone economy contracted through much of 2012 and 2013 and only started to recover in 2014. From this point onwards, vehicle markets that were historically low began to recover, continuing into 2016. Southern European markets such as Italy and Spain have had furthest to go and, consequently, have been a major driving force in the gains in Western Europe. Still, the Light Vehicle market in Western Europe is around one million units below what we consider to be ‘normal’ levels. We see no reason why it should not continue to expand after 2016, though growth rates may moderate a little and it could take a further few years to full normalize.

From the beginning of this year could you share the latest data for vehicle registrations and productions by countries?

Our forecasts for Light Vehicles for important markets is below:

Light Vehicle Sales (millions)      2015      2016      2017      2020

World   89.2       91.7       93.4       103.2

China    24.9       26.4       26.5       31.4

Western Europe              14.8       15.6       15.8       16.4

USA       17.4       17.4       17.5       17.9

Brazil     2.5          2.0          2.1          2.6

Russia   1.6          1.4          1.5          2.2

Other    28.0       28.9       30.0       32.7

Road to full autonomy is going to be long

What are the new trends in automotive industry covering market details, innovation and R&D developments in EU? Would you give us some information about developing and promising countries?

Clearly, the possibility of autonomous vehicles has caught the imagination of many. There are now daily announcements about plans and developments in this area. The many potential benefits which would stem from achieving full vehicle autonomy are essentially irrefutable – in terms of safety, sustainability, transport demand creation, convenience, and so on – but the road to full autonomy is going to be long, as the number and scale of challenges to be overcome is daunting. In this respect, all of the different technological components of the first fully autonomous vehicles will need to be built in a process of constant development: the sensing technologies, the algorithms which will do the ‘thinking’ for the vehicles, best-in-class connectivity; mapping and live traffic information; vehicle-to-vehicle communication systems; cyber security systems; the list goes on.

These technologies are going to be developed globally, with global suppliers playing a major role. While we can expect some countries to adopt a position of leadership – and clearly the US is in this situation at the moment – other industry participants will also move towards offering increasing autonomy. Within the EU, the German manufacturers, with a long history of comparatively higher levels of R&D expenditure, will likely be regional leaders. There is bound to be catching up elsewhere as progress takes place.  

According to the recent automotive regulations and the regulations that has upcoming effective dates what is your opinion for new technologies within the next years in the automotive sector?

Regulatory impacts have been, and continue to be, at their strongest in relation to vehicle emissions. CO2 reduction remains a major driver of development in propulsion systems, primarily the trend of increasing electrification in powertrains, and previously in diesel adoption and optimization of the gasoline combustion engine. The most optimistic appraisals of future battery technologies imply that the required increased in battery capacity and fall in costs which could make batteries a genuine alternative to combustion-engine vehicles is more than five years away. It could realistically be more. But regulations within the EU and also in the US imply that a range of electrification options will be needed for each vehicle manufacturer to comply.

Tighter future emissions regulations and the race to vehicle autonomy are placing a heavy burden on OEMs, and this is one reason why large automotive suppliers will also contribute more to the R&D effort. It increases the importance of the suppliers within the industry itself, as they increasingly become the only way to achieve certain technical targets.

The impact of Brexit has yet to be fully felt

How might Brexit impacts vehicle sales and production in automotive sector from different perspectives of related markets?

The impact of Brexit on the UK economy, and vehicle market, has yet to be fully felt. Consumers have not shown much sign of excessive caution in the days immediately after the vote, but businesses continue to voice concern about the outlook – and an ongoing theme is that many investments must be delayed until the UK’s trading position with the EU and the rest of the world is known. The problem is, of course, that this uncertainty is likely to remain for at least two years, but probably longer, while negotiations take place. The short-term risks continue to relate to business and consumer confidence. If the former does not improve soon, then it will eventually hit the latter, and this will hurt the vehicle market. We expect that this will begin to have a more noticeable negative impact in 2017 and 2018. But this is just the short term.

In the long term, if the UK ends up with trading relations which have higher barriers, tariff or non-tariff, then the outcome would almost certainly be negative. Our partners at Oxford Economics modeled the longer-term impact of many different forms of possible trading relationships. Almost none of them were positive and those that were seem to be politically unfeasible in the UK. So a reduction in the UK’s potential in the long term still remains a likely outcome. However, this is likely to be a long a slow process, not a sharp catastrophic one.

As a result of all of this, we may see a softer market in 2017 and 2018 than we would have expected without Brexit, with sales down against our pre-Brexit forecast by 10-15%. This might then stabilize, but at a somewhat lower level than before Brexit became a reality. But a further concern relates to whether all of the manufacturing currently carried out in the UK will remain. On this issue we expect to see some deterioration, with the negatives resulting from Brexit impacting marginal decisions on future vehicle model sourcing. Plants within the EU would be likely be used instead in some cases.

And finally what do you think about the effects of the automotive industry on the economy? What actions should be taken to strengthen the industry?

The automotive sector is a hugely important employer in any country with a significant industry presence. For Germany, the sector is critically important in this respect, creating enormous demand for German-based component and material suppliers. And the resulting industrial complex is of far greater importance than merely the end result of new vehicle production.

However, it is clear that regulations need to be used to steer the industry towards higher levels of sustainability. For this to take place in a manageable way, it is important that policymakers adopt reasonably long and realistic timescales. Furthermore, support for new technologies in their infancy, so that consumers are incentivized towards goals aligned with regulation, can enable the industry to pass through periods of rapid change. An example of this would be government purchase incentives and charging infrastructure investments for electrified vehicles. Support from policymakers will be at its most effective for the next stages of development in the vehicle industry when an approach is taken which includes both regulatory push and incentivized pull measures.

 

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next