Otomotivde İK yaklaşımı ve örnek uygulamalar Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

ODD İnsan Kaynakları (İK) Komitesi üyesi yöneticiler, şirketlerinin İK vizyonu, politikası ve ilkelerini paylaştı. Sektörde nitelikli işgücünün gelişimi ve bağlılığının sağlanmasına yönelik örnek İK uygulamalarını, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) çalışmalarını aktardı. “İnsan”ı şirketin en değerli varlığı olarak konumlandıran yöneticiler; nitelikli işgücünü çekmek ve bağlılığını artırmak için sektörde iletişim ve işbirliklerinin artması gereğini vurguluyor, başarılı İK uygulamalarının yaygınlaşmasının önemine dikkat çekiyor.

 

Ela Kulunyar, Doğuş Otomotiv Grubu İK ve Süreç Yönetimi Direktörü 

Türkiye’nin en çok tercih edilen şirketi olmak. Vizyonumuz; çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İK uygulamalarıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen şirketi olmak. Bu vizyonla şekillendirdiğimiz İK politikamız ise, yüksek performansı uzun dönem sürdürebilen, sistem odaklı, verimliliği esas alan, öğrenmeye ve gelişmeye istekli, müşterinin önemini bilen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, Doğuş Grubu değerlerini benimseyen çalışanları şirketimize kazandırmak ve potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak.

İşveren Markası’na önem veriyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 56’sı Y Kuşağı ve bu oran giderek artıyor. Bu nedenle gelecekteki potansiyel çalışanlarımıza şimdiden dokunabilmek için, “işveren markası” çalışmalarına önem veriyoruz. Üniversite öğrencileri için Proje Bazlı Staj dediğimiz uzun dönem staj programımız ve yaz döneminde kısa süreli staj imkânlarımız çerçevesinde her yıl yaklaşık 100 genç arkadaşımızı aramıza katıyoruz. Ayrıca yine her yıl MT programı kapsamında yeni mezun işe alımı gerçekleştiriyoruz.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu amaçla oyunlaştırma yaklaşımını eğitim sürecimize dahil ederek GO Eğitim Platformunu hayata geçirdik. Bu dijital platform üzerinden yetkinlik eğitimleri, atölye çalışmaları, konuk konuşmacı programları gibi geniş bir yelpazede yaklaşık 180 farklı eğitim başlığını çalışanlarımıza sunuyoruz. Bu çalışmanın karşılığını 2016 Stevie Ödülleri’nde 2 Altın, 3 Bronz ödül almış olmak da ekibimizi yeni yaratıcı projeler için motive eden bir gelişme oldu.

Fotoğraf gezileri, sosyal sorumluluk aktiviteleri, tiyatro faaliyetleri gibi şirket içi ve dışında çeşitli etkinliklerle çalışma arkadaşlarımızı bir araya getiren Aktivite-D adında bir etkinlik kulübümüz var.

İş yaşamında kadınların varlığının ve gücünün arttırılması destek verdiğimiz önemli konulardan biri. İş’te Eşitlik platformunun öncü üyelerinden biri olarak, kadın çalışanlarımız için özel eğitim içerikleri, çalıştaylar, koçluk programları, ücretsiz kreş imkânı gibi uygulamalarımız bulunuyor.

“Trafik hayattır” ile trafikte saygı. Şirketimiz, faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerini yönetmek, bulunduğumuz bölgelerde yaşayan topluma sosyal fayda üretmek amacıyla yürüttüğü kurumsal sorumluluk çalışmalarına şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle tüm hızıyla devam ediyor.

Trafikte saygı kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması amacıyla topluma hizmet eden projeler üreten ve 2004 senesinden beri devam eden “Trafik Hayattır!” Platformu’muz, sürdürülebilirlik vizyonumuzun en önemli göstergelerinden biri. Bununla birlikte çalışanlarımızla hayata geçirdiğimiz süreç iyileştirme projelerimizin sağladığı maliyet tasarrufu en büyük atılımlarımızın başında geliyor.

Rotamız insan ve eğitim. Gelişen teknolojiyle daha da yoğunlaşan rekabette başarılı olmak için, kendi bünyemizde görev yapanların yanı sıra, 520’den fazla noktada birebir müşteriyle iletişimde olan yetkili satıcı teşkilatımızdaki çalışanlarımızın da sektörde önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle ‘Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim’ “Drive” projesini başlattık. 46 ildeki yetkili satıcımızda İK uygulamalarını aynı kurumsal  yapıya oturtmaya çalışıyoruz. Otomotiv sektörü özelinde dikkat çekilmesi gereken en önemli noktalardan biri de, teknik pozisyonları dolduracak donanımlı aday kaynağının halen kısıtlı olması. Doğuş Otomotiv olarak, meslek liseleri ve üniversitelerle yürüttüğümüz projelerle bu konuya uzun vadeli çözüm yaratmak için çalışıyoruz. Ek olarak meslek lisesi mezunlarının, mesleklerini yaparak sektörde kalmalarını özendirecek düzenlemelerin de çok yararlı olacağına inanıyoruz.

 

 

 

Cenap Binici, MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. İK Direktörü

Zeka, enerji, bilgi, motivasyon ve liderlik. Şirketimiz, Renault ve Dacia markalarının Türkiye distribütörüdür. Temsilcisi bulunduğumuz markaların standartları çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizin, Türkiye’nin her noktasında, tüm müşterilerimiz için ulaşılabilir, yenilikçi, kaliteli, güvenli ve çevreye saygılı olması, faaliyetlerimizin odak noktasıdır.

Şirketimiz ve iş ortakları; sosyal sorumluluk anlayışıyla, ekonomik ve sosyal çevrelerinde, geleceğe yatırım yapmakta; insan ve hizmet kalitesini yükseltmekte, ulaşım ve trafik güvenliği sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktadır.

İK vizyonumuz, şirketimizin vizyon ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan organizasyonumuzun sürekliliğini sağlamaktır. Zeka, enerji, bilgi, motivasyon ve liderlik; organizasyon gücümüzün temel unsurlarıdır.

Yeteneğe değer veriyoruz. Otomotiv sektörü, küresel rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerden biridir. Ürünlerimizin teknolojik yeniliği ve dizayn başarısı tartışılmaz. Ancak bizi farklı kılan önemli başka bir unsur; organizasyonumuz, çalışanlarımız ve eğitime verdiğimiz değerdir.

İşini ve markasını seven, markasına inanan çok güçlü bir yetkili satıcı organizasyonumuz var. Şirketimiz ve yetkili satıcılarımız çalışanlarının yeteneklerine değer veriyoruz. Uluslararası standartlara sahip eğitim merkezimizde hayat boyu eğitim anlayışıyla teknik ve ticari eğitimler düzenliyoruz. Başarımızın, sürekli gelişim ve eğitim faaliyetlerine verdiğimiz önemin bir sonucu olduğuna inanıyoruz.

Motivasyon şirketimiz için önemlidir. Yaşam, enerji ve istekle başlar. Motivasyon istektir, enerjidir. İşe alım sürecinden itibaren dikkate aldığımız, çalışma arkadaşlarımızda her zaman aradığımız bir unsurdur.

Takım arkadaşlarımızın kendi bireysel başarıları ve şirket başarısıyla motive olmaları bizim için ideal olanıdır. Bilgi ve yeteneklerini şirketin ihtiyaç duyduğu her konuda değerlendirmelerine fırsat tanıyan bir kültürümüz var.

Okul çağı için trafik güvenliği eğitimleri. KSS projelerimiz arasında; Sizin Fikriniz Sizin Projeniz (SFSP) Yarışmaları, lise öğrencilerini trafik güvenliği ve sürdürülebilir ulaşım sorunları üzerinde düşünmeye, projeler üretmeye, okullarında veya mahallelerinde bir duyarlılaştırma ya da iyileştirme kampanyası düzenleyerek, projelerini hayata geçirmeye davet eden bir yol güvenliği programıdır. Yarışmalarda birinci olan proje ekibi ödül olarak Paris seyahati, ilk üçe girenler ise hediye kazanıyor.

Araştırmalara göre, trafik kazalarında yayalar içinde ilköğretim çağındaki çocuklar, ciddi risk grubunu oluşturmaktadır. Sokakta İlk Adımlar (SIA) Projesi, bu riski azaltmayı ve çocuklara yollarda daha güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor ve 14 yıldır sürdürülüyor. Türkiye’nin 7 bölgesinde, kaza nüfus oranı en yüksek 41 ilde ve bin 565 okulda uygulanıyor.

Kamu ve eğitim kurumlarıyla işbirlikleri gerekli. Otomotiv ticaret sektörü, özel mesleki yeterlilikler taşıyan çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Özellikle servis ve bakım istasyonlarındaki çalışanların eğitim, bilgi ve becerileri kritik öneme sahip. Türkiye’deki tüm sektörlerde yaşanan ara eleman sıkıntısı sektörümüzde de yaşanıyor. Eğitim ve öğretim kurumlarının kalitesi ayrı bir sorun. Kaliteli ara eleman ihtiyacının karşılanmasında sektörün, ilgili kamu ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapması gerekiyor. Sektörün bugün ve gelecekteki işgücü ihtiyacının doğru bir şekilde ortaya konması, bu ihtiyacın karşılanması için gereken planlamanın işbirliği içerisinde yapılması sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır.

 

Betül Çorbacıoğlu, Mercedes-Benz Türk İK Bölüm Müdürü

Farklılık, liderlik ve kuşak yönetimi. Mercedes-Benz Türk (MBT) İK stratejisinin temelinde rekabetçi işgücü, üstün liderlik, cazip işveren olma, karlılık ve operasyonel mükemmellik yatmaktadır. Kurumsal olarak farklılık, liderlik ve  jenerasyon yönetimine önem veren MBT, tutku, saygı, disiplin ve dürüstlükten oluşan şirket değerleriyle bütünleşik, yüksek motivasyonlu çalışanlarıyla fark yaratmaktadır. Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanısıra yurt dışı tecrübe imkanı sunarak ve onları global bir şirketin parçası olarak geliştirmeye ve potansiyel taşıyan çalışanların yetenek yönetimine büyük önem veriyoruz. Şirketimiz bünyesinde yer alan sosyal yan haklar ile çalışanlarımız birbirleriyle iletişim kurma ve hobilerini paylaşma imkanı bulmaktalar.

İş/özel yaşam dengesi, yüksek eğitim ve uluslararası kariyer fırsatları sunuyoruz. Home Office / Esnek Çalışma Zamanı programı kapsamında çalışanlar, esnek çalışma zamanı ve evden çalışma uygulamaları sayesinde çalışma programlarını daha esnek bir biçimde planlayabilmektedir.

Yüksek Lisans ve Sertifika Programı / Yabancı Dil Eğitim Destekleri ile lisans sonrası eğitim desteği, maddi olarak önemli bir oranın şirketçe karşılanması ve esnek çalışma sistemi ile gerçekleşmektedir.

Şirketiçi ve Uluslararası Kariyer Fırsatları dahilinde, hem yurt içi hem ana şirketimiz olan Daimler yurt dışı lokasyonları arasında bölümler/fonksiyonlar arası transferleri teşvik ediyoruz. Türkiye İş Kurumu ile yaptığımız İşbaşı Eğitim Projesi ile iş tecrübesi olmayan meslek lisesi veya yüksek okulu mezunlarının meslek eğitimlerini almalarına ve devamında  işbaşında çalışarak deneyim kazanmalarına olanak vererek, istihdam edilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

KSS çalışmalarımızın başında eğitim yer alıyor. Olanakları kısıtlı, çalışkan ilköğretim mezunu kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek amacıyla yapılan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, 7-14 yaş arası çocukların trafik bilgisini arttırmak amacıyla “MobileKids Türkiye”projesi ile otomotiv sanayinin ihtiyaç duyduğu mühendisleri yetiştirmek için Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Ankara ve Aksaray’da yürütülen “Otomotiv Mühendisliği” programı bu çalışmaların başında geliyor. 2014 yılında, otomotiv sanayinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu teknisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi hayata geçirildi. Bunun yanı sıra şirket çalışanlarından oluşan gönüllü grubu “Yıldız Eller” farklı alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, TİSK 2015 KSS Ödülleri kapsamında verilen GAN TÜRKİYE Özel Ödülü’nü “İşbaşı Eğitim @MBT” projesi ile şirketimiz kazandı.

Yetenekli işgücünü çekmek ve elde tutmak en büyük zorluk. Otomotiv sektörü globalleşen ve dijitalleşen iş dünyasının değişen dinamiklerinden etkilenmektedir. Bununla birlikte rekabet anlayışı ve çalışan beklentileri de farklılaşmaktadır. Gelişen teknolojinin etkisi, spesifik uzmanlıklara olan ihtiyacı arttırıyor. Böyle bir ortamda, nitelikli işgücünü çekmek ve elde tutmak İK yönetimi için en büyük zorluklardan biridir. Birçok iş dalında zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesi alımı, mavi yakalı personelin kalifikasyon gerekliliğine de dikkat çekmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması için meslek liseleri ve yüksek okullarının daha etkin hizmet vermeleri kilit rol oynamaktadır. İK yönetiminin de, bu değişime hızlı ayak uyduracak çeviklikte olması, çalışan bazlı ihtiyacın tespit ve çözümünde iyi bir iş ortağı olması gereklidir.

 

 

Evrim Ünal Gökce, Nissan Otomotiv A.Ş. İK Müdürü

İnsan, Nissan’ın en önemli değeridir. Nissan Otomotiv İK vizyonu, çalışanlarının potansiyelini  performansa çevirebilecek  becerilerini destekleyen yenilikçi İK uygulamalarını benimsemek ve sektörde yarattığı farkla tercih edilen firma olmaktır.

Politikamız çerçevesinde yüksek motivasyonlu, yetkin bir takım olarak, belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunacak; çalışanlarımızın başarısını destekleyecek güvenli iş ortamını sağlamaktayız. Tüm Nissan çalışanlarının benimsediği öncelikli ilke; “başarmak için gerekli güç içimizdedir” ilkesidir. Nissan çalışanının; öğrenmeye açık, farklılıkları benimseyen, kaynakları etkin kullanan, rekabetçi düşünebilen, motive, kendini zorlayan, sonuç odaklı aksiyonlar alması beklenmektedir. 

Önceliğimiz doğru insan kaynağının seçimidir. Doğru insan kaynağına yatırım yapılması ve geliştirilmesi, Nissan’ın daha yetkin insan profili ile hedeflerine ulaşabilmesi için gereklidir.

Nissan İK olarak, "öğrenen organizasyon" anlayışının benimsenmesiyle çok çeşitli eğitimler yürütülmektedir. Bunlar içinde en öne çıkan eğitim;  Harvard Business School tarafından yürütülen HBXCore sertifika programıdır. Bu eğitim ile İş, Finans, Muhasebe ve Ekonomi eğitimleri ile operasyonel bilgi ve becerilerin güçlendirilmesi sağlanmış olup, çalışanlarımızın yüzde 50'si bu eğitimi tamamlamıştır. Ayrıca profesyonel kişilik profilleri, liderlik potansiyel envanterleri ve geri bildirimlerle gelişim çalışmaları yürütülmektedir.

Sosyal yardım projeleri. Çalışanlarımızın hayatın her alanına dokunabilmeleri ve değer katabilmeleri için sosyal yardım projeleri yürütülmektedir. Doğu Anadolu'da bir anaokulunun ihtiyaçlarını gidermek üzere kitap, oyuncak vb. ihtiyaç malzemelerinin temini, ihtiyacı olan bir okulun kütüphanesinin oluşturulması, sığınma evine ihtiyaç bulunan kadınlarımıza destek gibi çalışanlarımızın gayretleriyle geliştirilen "sosyal yardım projeleri" sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirilmiştir. 

Çalışanlarımızın yoğun ilgisiyle 2016 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı için Antalya'da düzenlenen Runatolia Maratonu’na katılan Nissan koşucuları, maraton sonunda yaklaşık 20 bin TL bağış ile desteğe muhtaç olan gençlerimize destekte bulunulmuştur.

Sektörün rekabetçi yapısı avantaj sağlıyor. Otomotiv sektörünün yapısı gereği farklı sektörlerden geçişin az olması ve otomotiv deneyimli elemanın tercih edilmesi, istihdam pazarını rekabetçi kılmaktadır. Aynı sektör içinde doğru adaya ulaşmak, deneyimli ve yetkin adayı seçmek, potansiyeli performansa çevirebilmek ve bağlılığını sağlayabilmek en önemli unsur olmaktadır. 

Globalleşen dünyanın doğal sonucu olarak yabancı dil bilgisi gerektiren pozisyonların işe alımında doğru adaya ulaşmak zaman almaktadır. Bununla birlikte sektörün ihtiyacı olarak teknisyen kademesi için eğitimli boya ve kaporta teknik personeli yetiştirilmesi için liselerin desteklenmesi ve uygulamalı eğitimler için kaynakların sağlanabilmesi gerekmektedir.

 

 

Berent Ergin, Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. İK Müdürü

Katılım ve çeşitlilik bizim için değerli. Otokar İK olarak çalışanlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsiyoruz. İK Politikamızı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimini, motivasyonunu ve Otokar Ailesi’ne bağlılığını sağlamak şeklinde tanımlayabiliriz. İK misyonumuzu; Otokar, Koç Topluluğu hedef ve stratejileri doğrultusunda, uluslararası rekabete açılma sürecinde; yaptığı yatırımlar ve teknoloji geliştirme çalışmaları ile marka gücünü artırarak, faaliyet gösterdiği sektörlerde lider olmak olarak belirledik. Otokar’ın sektördeki değişime ayak uyduran değil, değişimi yaratan ve bu doğrultudaki teknolojik gelişime öncülük eden dinamik yapısını sürdürmesini sağlamak amacıyla şekil verdiğimiz İK vizyonumuzu üç ana başlık altında ifade ediyoruz:

  • Şirketin sürdürülebilirliği için gerekli olan yeni insan kaynağını sağlamak,
  • Mevcut insan kaynağından etkin şekilde faydalanmak,
  • Mevcut insan kaynağını koruma ve devamlılığını sağlama.

Sonuç olarak, İK birimi, Otokar’ın kendini yenileyerek büyümesini sürdürmesi ve rekabet avantajını güçlendirilmesi için gerekli insan kaynakları stratejilerini oluşturuyor.

Ofis çalışanlarının bağlılığını farklı yan haklar ve sosyal faydalarla desteklemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda prim sistemlerimiz, spor salonu üyelikleri, çalışan kulüpleri, çalışanlarımızın ailelerine de dokunan şirket içi ve dışı faaliyetlerimiz, iç koçluk, mentorluk uygulamalarının yanı sıra yükseköğrenim destek programı, değerlendirme merkezi uygulamaları ve liderlik gelişim programları gibi uygulamalarımız bulunmaktadır. Saha çalışanlarımızın gelişimi içinse başta, İŞKUR ve MESS Eğitim Vakfı olmak üzere farklı kuruluşlarla işbirliği yaparak işbaşı eğitimleri, istihdam garantili kurslar ve sertifikalandırma programları düzenlemekteyiz.

Eşitlikçi yaklaşıma rol modeli oluşturuyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarımızı son 10 yıldır farklı temalarla Koç Holding önderliğinde yürütüyoruz. “Ülkem İçin” başlığı altında süregelen projelerin 2015-2017 teması ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”. Bu kapsamda Koç Topluluğu olarak hedefimiz, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirerek rol model olmaktır. İlk adımımız, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bayilere, çalışanlara ve yöneticilere verdiğimiz seminerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda algı değişikliği yaratmaktır.  

Gençlerin niteliklerini artırmaya kaynak ayırmalıyız. Ülkemizde nitelikli yeni mezun adaylara ulaşmada sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak deneyimli mühendislere ulaşma konusunda Sakarya’da oluşumuzun etkisini hissediyoruz. Türkiye’de mühendislik eğitiminin muhakkak nitelikli bir pratik ve uygulama dönemi ile desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde mühendislik eğitimi alan başarılı öğrencilere şirketimizde yıl içerisinde tam ve yarı zamanlı çalışma imkânı sağlıyoruz. Bu öğrencilerimizden mezuniyetten sonra birlikte çalışmaya devam ettiğimiz çok sayıda çalışanımız da oldu.

Saha çalışanlarının işe alımlarında ise Tig-Gazaltı Kaynakçılığı, Oto Boyacılığı, Abkant-Punch Operatörlüğü gibi alanlarda istihdam konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Son dönemde mesleki eğitimde yasal düzenlemelerle birlikte piyasada yetişmiş fakat yasal mevzuata göre istenen eğitim şartlarını karşılamayan çalışanların varlığı da bu sıkıntıyı arttıran bir faktör. Buradan hareketle Meslek Lisesi öğrencilerine de uzun dönemli staj imkanı sunmaktayız. Yani nitelikli çalışan istiyorsak işverenler olarak taşın altına elimizi sokup, gençlerin niteliklerini artıracak çalışmalara zaman ve kaynak ayırmamız gerekiyor.

 

 

Murat Köse, Çelik Motor İK Direktörü

Amacımız fark yaratmak. Çelik Motor İK olarak vizyonumuz, iş birimlerimizin iş çıktılarına değer katmak, İK uygulamalarımızla süreçlerine destek olmaktır. Bunları yaparken çalışanını anlayan, onun mutluluğu, motivasyonu, gelişimi ve bunların sürekliliği için çaba sarfeden, şirketimizin zevkle ve istekle çalışılan, tercih edilen ve önerilen bir şirket olması için maksimum gayret gösteren bir İK Ekibi olmaya çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerimizi ve İK sistemlerimizi elektronik ortama taşıyarak otomasyonu ve etkinliği artırmaya çalışıyoruz. Stratejik oyun planımızı hayata geçirebilmek için nitelikli yetenek yönetimini geliştiriyoruz.  Farklı düşünüp, fark yaratmaya çabalıyoruz.

İlkelerimiz;

  1. Değişen ve gelişen İK uygulamalarını takip etmek ve bu doğrultuda mevcut uygulamalarımızı geliştirmek,
  2. İK uygulamalarının iş birimlerinin iş sonuçlarına sağladığı katkıyı artırmak için gerçek iş ortağı olmak,
  3. Tüm iş birimlerimize aynı standartta ve aynı kalitede hızlı ve doğru destek vermektir.

Çalışanlarımız da bizimle birlikte büyüyor. Çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel gelişimleri ve bunun sürekliliği için her seviyedeki çalışanımızın eğitim ve gelişim ihtiyaç analizlerini yapıp  teknik, mesleki ve bireysel gelişimlerine yönelik her türlü desteği veriyoruz. 

Geleceğin yıldızı olarak gördüğümüz yüksek potansiyelli ve yüksek performanslı çalışanlarımızı özel eğitim programlarına alıp, sadece teknik becerilerinin değil, yönetsel ve liderlik becerilerinin de yoğurulması için farklı programlar sağlıyoruz. Orta ve üst düzey pozisyonlara aday olan çalışanlarımızı şirket ve Grup/Holding içi gelişim programlarına değil, yurt dışında da partner firmalarımız ve kuruluşlar vasıtasıyla kaliteli üst düzey eğitim programlarına gönderiyoruz.

Düzenli ve sürekli olarak tüm çalışanlara açık çeşitli eğitim programları düzenliyoruz.  Ekip çalışmalarıyla da çalışanlarımızın ekibin parçası olma, aidiyet ve işi/şirketimizi sahiplenme duygularının gelişmesini ve diğer departmanlarla birlikte çalışma yetkinliklerinin artmasını hedefliyoruz. Yeni mezunlara iş olanakları sağlayıp, birkaç yıl içerisinde uzman ve sorumlu olabilmeleri için genç kardeşlerimize fırsatlar yaratıyoruz. Büyüyen bir organizasyonda, onların da kariyerlerinin büyümesi için destek veriyoruz.

Üniversitelerle yapılan bir işbirliğiyle üniversite 3 ya da 4. sınıf öğrencilerinin sene içerisinde proje bazlı yarı-zamanlı çalışması, sonrasında başarılı bulunan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra şirketimiz  kadrosuna katılmalarını teşvik ediyoruz.

Anadolu Vakfı’nın KSS projelerine sponsor ve destek oluyoruz. Samsun’un Bafra ilçesinde seçilen bir teknik meslek lisesine atölye kurmaları için sıfır araç motoru ve ekipmanları hediye edildi.

Benchmark çalışmalarını artırmalıyız. Sektörümüz İK Yöneticileri birbirleriyle daha sıkı bir iletişimde bulunmalı, şirketlerindeki “best-practice” uygulamaları paylaşarak benchmark çalışmalarını artırmalıdır. Nitelikli işgücü, zor bulunan kritik pozisyonlar için ODD desteğiyle ortak  seminerler ve sempozyumlar düzenlenebilir. Bayi ağındaki çalışanlarının işe alım, eğitim, kariyer, ödüllendirme süreçleri açısından distribütör firma İK Departmanları ile aynı sistem ve süreçlere sahip olması işe değer katacaktır.

 

 

Seda Koytak, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. İK Müdürü

Başarımızda en büyük pay çalışanlarımızın. Toyota’nın başarısında en büyük
payın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz ve tüm İK politikamızı bu temele oturtuyoruz. “We Respect, We Kaizen” mottomuz ile çıktığımız bu yolda hem çalışanlarımıza hem de paydaşlarımıza karşı saygıyı ön plana alıyor, yaptığımız işi her zaman daha iyi yapma bilinciyle hareket ediyoruz.

Her gün farklılık yaratmak mümkün. Toyota Türkiye İK birimi olarak her yeni güne “bu gün farklı olarak ne yapabiliriz ?” diye başlıyoruz ve bu doğrultuda aksiyon alıyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerini keşfedebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için “The Game Changer” adını verdiğimiz Hi-Pot Gelişim programını oluşturduk. Proje sunumu, Yönetim Kurulu mülakatları, Assessment Center vb. çalışmalardan oluşan bir seçim süreci sonucunda The Game Changer takımını belirliyoruz. Ve kendileri sıra dışı eğitimler, aktiviteler, danışmanlık hizmetleri ile uzun bir gelişim yolculuğu sürdürüyorlar. Diğer bir programımız ise X kuşağını tecrübesi ile T-Gen adını verdiğimiz Y kuşağının enerjisini birleştirmeye yönelik. “Reverse Mentoring” adını verdiğimiz bu projemizle Y kuşağı gençlerimiz, yetkinlikleri ve uzman oldukları konu üzerine üst yönetim ekibimize mentorluk ediyor. Aynı zamanda genç yöneticilerimiz de üst yönetim ekibimizden mentorluk alıyor.

“Hep birlikte” olduğumuzu hissettirebilmek adına her bir çalışanımıza bir İK Danışmanı atadık. Çalışanlarımız “Account Management” adını verdiğimiz görüşmelerde İK danışmanıyla bir araya geliyor ve kendilerine, organizasyona, şirkete dair istedikleri konular üzerine konuşuyorlar. Account Management görüşmeleri ile çalışanlarımızın beklentilerini daha iyi anlıyor ve bu doğrultuda aksiyon planları oluşturuyoruz. Bire bir görüşmelerin yanında “İK Check-up Haftası” dediğimiz, bizlerin konularında uzman birer doktor önlüğü giyerek çalışanların İK süreçlerine dair sorularını yanıtladığımız bir etkinliğimiz de mevcut. Çalışan bağlılığı ve motivasyonunun sağlanmasına yönelik olarak Toyotamania adını verdiğimiz gönüllü sosyal komitemiz, yıl boyunca tüm çalışanlarımızı ve ailelerini bir araya getirerek çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Gereksiz korna çalınmasının önüne geçiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinden biri trafikte gereksiz yere çalınan korna sesinin önüne geçmek, toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız “Korna Çalma, Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projemiz. Bu uzun soluklu kampanyamıza önümüzdeki dönemlerde de yoğunlaşarak devam edeceğiz.

Duygusal bağlılığı ön plana almalıyız. Alınabilecek tedbirlerden en önemlisi, işe alım sürecini dizayn ederken, mülakatta sorduğu sorulardan yürüttüğü değerlendirme aşamalarına kadar her adımda duygusal bağlılığı ön plana koymak ve adaya bunu hissettirebilmek olmalıdır. Çalışanlar, kendilerini bu duygusal değerin bir parçası olarak gördüklerinde hem şirket bağlılığı hem de verimlilik artmaktadır.

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next