B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü Eş Başkanı Güler Sabancı Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

“Ticaretin yeniden canlandırılması için fırsatımız var”

Güler Sabancı, Türkiye’nin 2015 G-20 Dönem Başkanlığı süresince B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü Eş Başkanlığını üstlendi. Güler Sabancı, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü olarak çalışmalarını ve G20 hükümetlerine getirdikleri üç anahtar öneriyi aktardı. Sabancı, “Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması, korumacılığın dizginlenmesi, dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi önerilerimizin birlikte uygulanmasının neredeyse küresel gayrisafi hasılanın yüzde 2’sine katkıda bulunması bekleniyor. Bu eylemler ticaretin yeniden canlandırılması ve küresel ekonominin güçlendirilmesi için, dünya ticareti için büyük bir fırsat sunuyor. Lütfen bu fırsatı kaçırmayalım” diyor.

B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü, Türkiye’nin 2015 Dönem Başkanlığını üstlenmesiyle birlikte 2015 Şubat ayında çalışmaya başladı. Güler Sabancı, Terry McGraw ile birlikte B20 Ticaret Görev Gücü Koordinasyon Eş Başkanlığını üstlendi. Çin’den Frank Ning, Hong Kong’dan Victor Chu, Rusya’dan Alexey Mordashov, ABD’den Andrew Liveris, Brezilya’dan Fred Curado, Danimarka’dan Nils Andersen Bölgesel Eş Başkanlar olarak görev aldı. Boston Consulting Group içerik ve süreç desteği sundu. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Bilgi Ortağı oldu. Sabancı, bu yıl B20’nin talebinin önceki önerilerin uygulanması olduğunu belirtiyor: “Bunlar Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın daha çok ülke tarafından onaylanması ve yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılmasıydı. İkincisi de küresel pazarların gelişimini yavaşlatan, kazanımları azaltan korumacılığın kontrol altına alınmasıydı. Biz de bu kapsamda Ticaretin B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü olarak, Şubat ayından beri en hızlı, en etkili ekonomik büyümeye liderlik etmek için alınması gereken muaccel önlemleri belirlemek için birlikte çalıştık.”

“Ticaretin B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü olarak, Şubat ayından beri en hızlı, en etkili ekonomik büyümeye liderlik etmek için alınması gereken muaccel önlemleri belirlemek için birlikte çalıştık.”

Ticaret ekonomik büyümenin motoru

Sabancı, Ticaret Görev Gücü olarak ticaretin büyümedeki rolüne dikkat çekerek, ekonomik durgunluğun aşılmasına yönelik öneriler üzerinde çalıştıklarını vurguluyor: “Hepimizin bildiği gibi, ticaret, ekonomik büyümenin motoru ve her hükümetin gündeminde olan önemli bir konu. Fakat maalesef son yıllarda ticari büyüme daha durgun. Örneğin, geçtiğimiz 2014 yılında ticaret büyümesi yüzde 2,8’e düştü. Bu değer kriz öncesi büyüme değeri olan yüzde 7’nin yarısının bile altında. IMF ve Dünya Bankası mevcut koşulların devam etmesi halinde ticari büyümenin yüzde 2’nin de altına düşebileceğini öngördüler. WTO’ya göre, 2014 yılında ticari büyümenin azalmasına katkıda bulunan faktörlerden bazıları şunlar: Genel küresel durgun GSYİH büyümesi, özellikle büyümekte olan ekonomilerde yavaşlama ve gelişmiş piyasalardaki eşitsiz toparlanma. Döviz kuru dalgalanmaları, 2014 yılında ABD dolarındaki yüzde 10’un üzerindeki değer artışı ve artan jeopolitik gerginlikler…

Bunlarla birlikte, gelecekte de ticaretin toparlanmasına yönelik tehdit olma konumunu koruyacak, yapısal etmenler bulunuyor. IMF ve Dünya Bankası bulgularına göre, bu yapısal problemler şunlar: Küresel değer zincirlerinin genişlemesindeki yavaşlama artan korumacılık ve ticarete yönelik yatırımlardaki azalma. Bununla birlikte bu karamsar tablo karşısında ellerimiz bağlı değil. Biz de B20 Ticaret Görev Gücü olarak dünya ticaretindeki durgunluğun aşılması için G20 hükümetlerine öneriler oluşturduk. Bunun için yıl boyunca iş dünyasından çok güçlü bir CEO grubuyla çalıştık. Geçtiğimiz 8 ay boyunca 25 ülkeden iş dünyası, iş dernekleri ve profesyonel hizmet firmalarından, çoğunlukla üst düzey yöneticiler olmak üzere 100 üyeden oluşan B20 Ticaret Görev Gücü, 6 kez bir araya gelerek, G20 Hükümetlerine sunulacak en uygulanabilir ve etkili önerileri tartıştı ve bu konularla ilgili kararlar aldı. B20 Türkiye Başkanlığında oldukça katılımcı ve kapsamlı bir yaklaşım ile çok kaliteli ve kapsamlı öneriler geliştirdik.”

Ticaret maliyetleri yüzde 17 azaltıldı

2015’te B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü Eş Başkanlığını üstlenen Güler Sabancı’nın verdiği bilgilere göre, Ticaret Görev Gücü’nün bu yılki etkinliğine bakıldığında, OECD rakamlarına göre ticaret maliyetlerinde yüzde 17 azalma kaydedildi ve bunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam üzerinde büyük etkisi oldu. Ticaret maliyetlerindeki her yüzde 1 düzeyindeki azalma dünya gelirlerine 40 bin doların üzerinde bir katkı anlamına geliyor. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’ne göre dünya GSYİH’sine 1 trilyon doların üzerinde bir katkı sağlandı ve gelişmekte olan ülkelerdeki 18 milyon iş 21 milyona çıkarıldı. Küresel ekonomiye genel olarak faydası ise, WTO Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın imzalanması için onay mekanizmalarını harekete geçirmesi ve önerilerin uygulanması anlamında önemli bir ilerleme sağlanması oldu.

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 51 ülke meclisinde kabul edildi

Güler Sabancı, B20 Ticaret Görev Gücü olarak işbirliğiyle G20 hükümetlerine sunulmak üzere 3 anahtar öneri üzerinde uzlaştıklarını belirtiyor: “B20 Türkiye Görev Gücü olarak ilk önerimiz; WTO Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın onaylanması ve yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılmasıydı. Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması 2013 yılında Bali’de kabul edildi. Türkiye B20 Dönem Başkanlığını üstlendiğinde henüz hiçbir ülke bu anlaşmayı parlamentosundan geçirmemişti. Türkiye’nin B20 Dönem Başkanlığını aldığı ilk altı ayda, altı ülkenin parlamentosundan anlaşma geçti. İkinci altı ayda ise bu sayı 45 ülkeye ulaştı. Şu ana kadar 10 G20 ülkesi, bu anlaşmayı parlamentolarından geçirdi. Türkiye de konuyu gündemine aldı ancak seçim süreci dolayısıyla henüz anlaşma meclisten geçemedi. Yeni dönemde bu sürecin en hızlı şekilde tamamlanacağına inanıyorum. Bugün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 28 Avrupa ülkesi dahil, toplam 51 ülke parlamentosunda kabul edilmiş durumda. Ulaştığımız bu başarının, G20 ve B20’nin birlikte çalışabildiğinin ve sonuç alabildiğinin somut bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Bunun gibi iyi örneklere ihtiyacımız var.”

“Bugün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 28 Avrupa ülkesi dahil, toplam 51 ülke parlamentosunda kabul edilmiş durumda.”

Sabancı, Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın WTO’nun yirmi yıllık tarihinde yapılan ilk çok taraflı ticaret anlaşması olduğunu belirterek, anlaşmanın dünya ticareti için çok büyük bir fırsat olduğunu da ekliyor: “B20 Ticaret Görev Gücü olarak buradaki fırsatı görerek bu konuya odaklandık. Bu konuyu önceliklendirdik ve bu yönde öneriler geliştirdik. Bu anlaşma uygulanabilirse 1 trilyon doların üzerinde, ek GSYİH sağlanacak ve 21 milyon yeni iş yaratılacak. B20 Ticaret Görev Gücü olarak süreci iyi bir noktaya getirdik ve hız kazandırdık. Güçlü bir savunuculuk yaptık. Hedefimiz Aralık ayında Nairobi’de yapılacak toplantıya kadar WTO üyelerinin üçte ikisinin bu anlaşmayı onaylamasıydı. Henüz bu rakama ulaşılamadı ancak süreç ciddi bir ivme kazanmış durumda. İnanıyorum ki, Çin’in Dönem Başkanlığında anlaşmanın tüm ülkeler için bağlayıcı olması için gereken 107 sayısına ulaşılacaktır. Burada uygulamanın öneminin altını bir daha çizmek istiyorum. Uygulanmayan bir anlaşmanın hiçbir değeri yoktur! Küresel ekonominin bundan yararlanabilmesi için, anlaşmanın hızlı ve yüksek standartta uygulanması hayati önem taşımaktadır. Yılsonunda gerçekleştirilecek Nairobi Zirvesi’ne kadar Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın derhal imzalanması için bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. G20 liderlerinin aciliyetin farkına varmalarını ve bu küresel anlaşmanın uygulanması için yolun açılmasına yönelik girişimlerde bulunmak konusunda hiç olmadıkları kadar kararlı olmalarını bekliyoruz.”

“WTO Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması uygulanabilirse 1 trilyon doların üzerinde, ek GSYİH sağlanacak ve 21 milyon yeni iş yaratılacak.”

Korumacılık kontrol altına alınmalı

B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü’nün G20 hükümetlerine ikinci önerisiyse korumacılığın kontrol altına alınması için, özellikle tarife dışı engeller konusunda, ivedi önlemlerin alınması oldu. Sabancı bu önerilerini şöyle açıklıyor: “Ticarette korumacılık her gün artıyor. Tüm iş dünyası serbest ticaretten yana. Her ne kadar hükümetler Askıya Alma Anlaşması’na iştiraklerini pekiştirmiş ve korumacı önlemleri durdurmaya ilişkin eylemleri taahhüt etmiş olsalar da, maalesef tarife dışı kısıtlamalar geçtiğimiz yıla ait tebliğde arzu edilen özeni görmemiş ve korumacı önlemler 2015 yılında da artmaya devam etmiştir. B20 Ticaret Görev Gücü olarak, bizler G20 hükümetlerine korumacı önlemlerin derhal kontrol altına alınması için kayda değer eylemler almaya başlamalarını öneriyoruz! Ticarette korumacılık konusu sadece B20’de konuşulan bir başlık olmamalı, burayla sınırlı kalmamalı. B20 Ticaret Görev Gücü, korumacılığın geniş bir konu olduğunun ve hedef konmadan ya da öncellikler belirlenmeden eyleme geçmenin ya da bu eylemlerin sonuçlarını takip etmenin zor olacağının farkındadır. Bu nedenle, B20 Ticaret Görev Gücü olarak kapsamı daraltmaya ve nereden başlanabileceğine dair yol gösterme kararı aldık. Bu bağlamda G20 ülkelerinin önümüzdeki yıl içinde, zorunlu yerelleştirme ve zorunlu yerel içerik kategorisinde önlemler almalarını acilen durdurmalarını ve önceden alınmış eylemlerin feshedilmesini öneriyoruz.”

Dijital ekonomi ticaret için devasa potansiyele sahip

B20 Ticaret Görev Gücü’nün üçüncü önerisi, küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesiyle dijital ekonominin önündeki engellerin kaldırılması: “Dijital ekonomiye değinerek ve bunu üçüncü önerimiz olarak sunarak iş camiası olarak, dünya çapında dijital ekonominin olağanüstü bir hız ile büyüdüğünün farkında olduğumuzu ifade etmek istedik” diyen Güler Sabancı şöyle devam ediyor: “Dijitalleşme konusu her geçen gün gelişiyor ve önem kazanıyor. Neredeyse her gün yeni bir alan yaratmasına, iş ve ticaret yapma şekillerini değiştirmesine ve nasıl değiştireceğine tanıklık ediyoruz. B20 Ticaret Görev Gücü olarak ayrıca dijital ekonominin ticaret için devasa bir potansiyel taşıdığını görüyoruz Bu sebeple, bu konuyu 2016 yılı tartışmalarına zemin oluşturmak için B20 Türkiye gündemine dâhil etmeye ve böylece G20 hükümetlerinin dikkatlerini büyüyen dijital ekonomiye engel teşkil eden temel konulara çekmeye karar verdik. Dijitalleşme ticaretin önünü açacaktır. Çin’in dönem başkanlığında bu konuya da eğilerek, daha detaylı çalışmalar yürüteceğine inanıyorum.”

İşletmelerin rolü anahtar eylemleri ısrarla savunmak

2016 yılı için G-20 Dönem Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti’ne devredildi, Ticaret Görev Gücü Çin Dönem başkanlığında çalışmalarına devam edecek. Güler Sabancı’nın, söz konusu önerilerin hayata geçmesi için işletmelere bir çağrıda bulunuyor: “Hükümetlerin ticaretin toparlanmasına katkıda bulunabilmek adına uygulayabileceği anahtar eylemler var. İşletmeler olarak bizim buradaki rolümüz, bu anahtar eylemleri ısrarla savunmak ve uygulandıklarından emin olmaktır. B20 Ticaret Görev Gücü olarak, biz G20 hükümetlerinin tüm dünyada Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın uygulanmasında önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz. Öncelikle, anlaşmanın WTO’nun Nairobi’deki toplantısına kadar imzalanması ve böylelikle diğer WTO üyeleri için örnek teşkil etmesi. İkincisi, G20 hükümetlerinin anlaşmayı kendi ülkelerinde yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılması. Ve üçüncüsü, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde anlaşmanın uygulanması konusunda desteklenmesi gerekiyor. Her ne kadar üç öneri sunmuş olsak da bunların ilki en etkilisi ve hükümetler tarafından uygulanması en kolay olanı. Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması, korumacılığın dizginlenmesi, dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi önerilerimizin birlikte uygulanması halinde, G20 tarafından belirlenen değere eşdeğer olan, neredeyse küresel gayrisafi hasılanın yüzde 2’sine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu eylemler ticaretin yeniden canlandırılması ve küresel ekonominin güçlendirilmesi için, dünya ticareti için büyük bir fırsat sunuyor. Lütfen bu fırsatı kaçırmayalım!”

G20 hükümetlerine 3 anahtar öneri

Ticaret Görev Gücü G20 Hükümetlerine 3 öneride bulundu:

  1. WTO Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın onaylanması ve yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılması.
  2. Korumacılığın kontrol altına alınması için, özellikle tarife dışı engeller konusunda, ivedi önlemlerin alınması.
  3. Küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesiyle dijital ekonominin önündeki engellerin kaldırılması.

Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next