25. Olağan Genel Kurul (2011) Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
ODD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Bayraktar
 
29 Mart 2011'de TOBB Plaza'da gerçekleştirilen Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD'nin Genel Kurul Toplantısı'nda sektör temsilcileri bir araya geldi.

25. ODD Genel Kurulu otomotiv sektörünü 29 Mart 2011 tarihinde bir araya getirdi. Genel Kurul Toplantısı; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter, OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, OIB Başkanı Orhan Sabuncu, TAYSAD Başkanı Celal Kaya ve OSD Başkanı Kudret Önen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, ''Otomobil sahipliği ucuzlatılmadığı ve iç pazar büyümediği sürece küresel otomotiv dünyasında arzu ettiğimiz kadar söz sahibi olamayacağız'' dedi.

ODD'nin 25. olağan Genel Kurulu'nda, dünya otomotiv sektörüne ilişkin 2010 verilerini paylaşan Bayraktar, Türkiye'nin, bin kişiye 134 araç ortalamasıyla Batı Avrupa ülkeleri ortalaması olan 605'in çok gerisinde olduğuna, Batı Avrupa'da en düşük rakamın 267 ile bisiklet ülkesi Hollanda'da olduğuna işaret etti.

Türkiye'de üretilen araçların, yan sanayideki olumlu gelişmelerin, Türk ekonomisine sağlanan istihdam ve katkıların önem arz eden konular olduğuna değinen Bayraktar, herkesin bu tür alanlarda nasıl büyüyeceklerini düşündüğünü ve çalıştığını söyledi.

Bayraktar, ''Günümüz dünyasında otomobil temel bir ihtiyaçtır. Hal böyleyken mevcut vergi mevzuatı hala bir lüks tüketim aracı olarak görüyor. Mevcut vergi mevzuatı potansiyelimiz üzerinde bir baskı yaratıyor. Vergi mevzuatının servet vergisi düzeninden çıkarılıp pazarı ve sektörü geliştirecek ve devletin vergi gelirlerinde azalma yaratmadan yeni bir düzene geçmesi şart'' diye konuştu.

Bunların yanında otomotiv sektörünün güvenlik ve çevre olmak üzere iki önemli konusu olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin Kyoto Protokolü ve iklim değişikliği çerçevesinde karbondioksit emisyonunun azaltılması yükümlülüğü olduğunu anımsatarak, tüm kuruluşların karbondioksit emisyonlarını azaltmak adına alternatif enerji arayışları içinde olduğunu, bu doğrultuda otomotiv üreticilerinin de yeni buluş ve çalışmalar peşinde koştuğunu dile getirdi.

Yönetimlerin de bu çalışmalara paralel kararlar aldığını belirten Bayraktar, araç vergilendirmesinde artık en büyük faktörün çevre olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

''Küresel teknik mevzuata göre belgelenen karbondioksit/kilometre parametresinin esas alınması ve teşviklerin gram karbondioksit/kilometre sınır değeri ile araçların mevcut gücü sınıflarına göre belirlenmesi gerekiyor. Bu sayede gelişmiş ülkelerde olduğu gibi adil bir vergilendirme esasını yakalayabilmemiz mümkün.

Bu çerçevede hem çevre hem de halk sağlığını koruyacak bir diğer önlemin de motorlu taşıt araçlarının kullanıldığı sürede ödenen vergide, Motorlu Taşıt Vergisi'nde (MTV) öncelikle karbondioksit emisyonunu temel alarak değerlendirilmesi ve yaşa göre verginin azaltılması uygulamasından vazgeçilmesi en elzem konumuz olmalıdır. Bugün mevcut araç parkının yüzde 51'i 12 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor.''
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter
 
2009'daki ÖTV indiriminde 6 ayda 300 binden fazla araç satışı gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, ''Bizim pazarımız doğru düzenlemelere çok hızlı ve olumlu cevap veren bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda devletin atacağı doğru adımlar hepimizin nihai hedefi olan iç pazarın büyümesinde hayati önem taşımaktadır. Son alınan kararla elektrikli araçlara ÖTV avantajı sağlandı ama sadece elektrikli araçlar kapsam dahilinde tutuldu, hibrit ve diğer çevre dostu teknolojiler ise kapsam dışında kaldı. Temel amaç doğaya saygılı otomobilleri teşvik etmekse bu doğrultuda elektrikli otomobiller teşvik ediliyorsa aynı zamanda daha az karbondioksit değerine sahip teknolojiler ve hibrit otomobillerde bu kapsam içine alınıp değerlendirilmelidir'' diye konuştu.
 
ODD Genel Koordinatörü
Dr. Hayri Erce

Hurda Teşviği

Bayraktar, buna paralel hurda teşviğinin kısa bir süre içinde yürürlüğe gireceğine dair umutlarını koruduklarını belirterek, çevreyi ve kamu sağlığını tehdit eden eski teknolojili araçların MTV'de yapılacak yaş artışına göre vergi düzenlemesi ile yeni teknolojilerle ikame edilmeye özendirilmesini beklediklerini belirterek; ''Otomobil sahipliği ucuzlatılmadığı ve iç pazar büyümediği sürece küresel otomotiv dünyasında arzu ettiğimiz kadar söz sahibi olamayacağız'' diyen Bayraktar, bu yönde adımların bir an önce ve sıklıkla atılması gerektiğini kaydetti.
 

Bayraktar, dünyada her şeyin hızla değiştiğini ve yatırım kararı alan üreticilerin alternatifsiz olmadığına işaret ederek, ''İç pazarı güçlü olmayan ekonomilerin yatırım çekme potansiyeli yok denecek kadar. İç pazar rakamı büyüdükçe üretim rakamı da bununla doğrultulu olarak artıyor. İç pazarımızı büyütmeden otomotiv sektörümüzü dünya çapında güçlü ve sözü edilebilir bir sektör haline getirebilmemiz mümkün değil. Bu doğrultuda hep üzerinde durduğumuz hurda yasasına, sektörümüzün yolunu gözlediği strateji belgesine ve karbondioksit emisyonun baz alan yeni vergilendirme sisteminin önemine dikkatinizi çekiyorum '' diye konuştu.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve dünyada otomotiv sektöründeki gelişmeleri ekonomik veriler ışığında değerlendirdi. Dr. Hayri Erce, ayrıca ODD'nin 2010 yılına ait faaliyetlerini aktardı. Otomotiv Strateji Belgesi'ne de değinen Dr. Erce, "Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Çalışmalarına ODD aktif olarak katılmıştır. En kısa sürede uygulamaya geçirilmesi için yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaya devam edecektir." dedi.

Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Ömrünü Tamamlamış Araçlar konusundaki gelişmeleri aktaran Dr. Hayri Erce: "Çevre ve Orman Bakanlığı-ODD-OSD işbirliğinde 29.12.2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete'de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile hurda araçlarla ilgili sorumlular, yükümlülükler ve prensipler belirlenmiş olup, yükümlülükler 29.12.2010 tarihi itibariyle başlamıştır.

Yönetmelik M1, N1 kategorisindeki araçları, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları, bu kategorilerdeki ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait aksam parçaları ve malzemeleri kapsamaktadır.

Çevre ve Orman Bakanlığına, firmalarımızın ÖTA teslim yerleri olabilecek yetkili satıcıların listesi iletilmiştir.Ayrıca firmalarımız ÖTA teslim yerlerinin 81 ilde oluşturulması, ömrünü tamamlamış araçların toplanması ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak amacıyla Ekonomik Operatörlerle Sözleşme yapmışlardır." bilgisini aktardı.

E-Devlet Trafik Kayıt ve Tescil Projesi (ABSIS)

300 “e-Devlet Projesi” arasında yer alan e-Devlet Trafik Kayıt ve Tescil Projesi kapsamında Kayıt ve Tescil İşlemlerinin online olarak yetkili satıcılarla yapılmasına ilişkin Mevzuat yasada yer aldığını aktaran Dr. Hayri Erce, ASBIS'in ilk adımı olan 2. el işlemleri 01.05.2010 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu süreçten sorumlu olan noterler ~16.000 araç/gün işlem yapmaktadır. Bu online bağlantılar sayesinde 2010 Mayıs-Aralık döneminde yaklaşık 2.618.028 adet aracın işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti.
 
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
H. Şükrü Ilısal
OIB Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Sabuncu

ODD'nin 2010 yılı faaliyetlerine değinen Dr. Hayri Erce; Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi çalışmaları, Orjinal COC talebi ve model yılı uygulaması, EURO 4, 5 ve 6 egzoz emisyon uyum takvimi, elektrikli araçlarda vergilendirme, bandrol ücretleri, otomobil dağıtım tüzük değişikliği konularında yapılan çalışmalar ile ilgili kısa bilgiler verdi.

ODD'nin desteklediği yöresel fuarlar ile ilgili, "Derneğimizin girişim ve çalışmaları sonucunda 1990'lı yılların başında başlayan fuar çalışmaları, 1996 - 2010 yılları arasında toplam 1 milyon 400 bin metre kare fuar alanında 60 adet fuar ile 6,5 milyona yaklaşan ziyaretçiye sektördeki son teknoloji ürünleri yakından görme imkanı sağlamıştır. 2010 yılında Derneğimiz desteğiyle Türkiye'nin 6 ayrı ilinde düzenlenen fuarlarda, toplam 139.876 m2 alanda, yaklaşık 45 markanın katılımı ile 1 milyon ziyaretçiye ulaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

2011 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Erce, "Küresel krizin sektörümüz üzerindeki olumsuz etkileri, 2010 yılı ilk aylarından sonra azalmaya başlamıştır. Krizden çıkış ile birlikte yeniden istihdam artışı başlamıştır. 2011 yılında büyümenin devam edeceği ve 2010 yılı seviyesinin üzerinde pazar, üretim ve ihracatın gerçekleşeceği beklenmektedir. 2011 yılı ilk aylardaki sonuçlar iç pazarda olumlu bir görüntüye işaret etmektedir." dedi.

ODD'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter, 2011 yılının stratejiler yılı olacağını ifade ederek ilk kez kamuda bir bakanlığın sektörel stratejiler ile çalışmaya başladığını belirtti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı yerli otomobil önerisinin iç pazarın dinamiğinin bir gereği olduğundan söz etti. Niyazi İlter, KOBİ'lere bakanlık olarak özel bir önem verdiklerini belirterek, "Önce küçük olanı düşün" vurgusuyla yola çıkan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'ndan söz etti. Bu yasanın ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri göz önüne alınarak uyarlanma çalışmaları başladığını aktardı. Büyük işletmelerin gelecekte küçük işletmelere daha çok ihtiyaç duyacağını, iş dünyasının da altını çizdiğini belirten Niyazi İlter, KOBİ'leri ülke gündeminin baş sıralarına taşıyacaklarını söyledi.

Konuşmasını Rusya pazarının öneminden bahsederek sürdüren Niyazi İlter, Rusya Türkiye İş Komitesi Başkanlığını yürüttüğünü, bu komitenin otomotiv sektörünü öncelikli alanlarından biri olarak gördüğünü aktardı. Bu işbirliği için bakanlık için her türlü desteği verebileceklerinden söz etti.

Çevreci araç teknolojilerine de değinen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter; Bakanlığın çevreci araçlar için düzenlemeler yapılması konusunda çalışmalar yürütüldüğünden söz etti. Niyazi İlter, "Bakanlığın önüne somut bir proje olarak gelen elektrikli araçlar konusunda üzerimize düşeni yaparak bir takım düzenlemeleri hayata geçirerek desteklemeye çalıştık. Çevresel tüm araçlar bu kapsamda ele alınacaktır. Çevreci araçlar, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi konuların yanında teknolojik gelişim ve küresel rekabet içerisinde ülkemizin daha fazla yer alması içinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda otomotiv sanayi strateji belgesinde de en az beş altı maddede çevresel araçlar olarak yer almaktadır. Dolayısıyla strateji belgesi uygulamaya girdiğinde, bu konuda da gerekli çalışmalar yapılacaktır." dedi.
 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Celal Kaya
OSD Yönetim Kurulu Başkanı
Kudret Önen
 
Otomotiv sektörünün büyük bir sektör olduğunu ifade ederek, "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak iki sektör için stratejik plan hazırladık. Biri otomotiv diğeri ise makine sektörüdür. Bakanlık olarak neden stratejik planlara önem veriyoruz, biraz da bu konuya değinmek isterim. Bakanlığımızın üç temel stratejik planı bulunuyor; birincisi 2010-2014 yıllarını kapsayan bakanlığımızın kurumsal stratejik planlamasıdır. Bu planın amacından bir tanesi, sanayi bakanlığının sektörel stratejik planlar hazırlaması olarak belirtiliyor. Bu bizim bakanlık olarak bir yükümlülüğümüzdür. Bu yüzden kurumsal planımıza koyduğumuz belirli sektörler için stratejiler hazırlamayı görev edindik.

İkincisi; Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'dir. Ülkemizde ilk kez YPK kararı olarak bir sanayi strateji belgesi gündeme gelerek, uygulamaya girmiştir. Sanayi Strateji belgesinde yatay alanlar olarak belirtilen, hiçbir sektör ayrımı yapılmadan Ar-Ge, altyapı, çevre, bölgesel kalkınma, eğitim, insan kaynakları gibi sekiz alt alanda tüm sanayi sektörünün önünü açmak için gereken çalışmaları yapmak hedefi ortaya konulmuştur. Sanayi strateji belgesindeki sektörel alanlarda ise sektörlerin rekabet edebilirliğini artırma amacı güdülmüştür. Belgemizde otomotiv ve makine sektörleri bizim açımızdan en öncelikli sektörlerdir. Otomotiv sektörü strateji belgesinin genel amacı, sektörün sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artırmak, üretimini ileri teknoloji kullanımıyla katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünü sağlamak olarak belirttik. Bu belgenin içeriğinde beş hedef yer almaktadır.
 
25. Olağan Genel Kurul
Divan Kurulu Üyeleri
 
Bunlardan bir tanesi Ar-Ge altyapısını iyileştirmektir. Ar-Ge çalışmalarının önemi giderek artıyor, ayrıca test merkezlerinin kurulması,şirketlerin tasarım, üretim ve markalaşma kapasite ve becerilerini artırmak, tasarımdan en son nihai aşamaya kadar işbirliği ve koordinasyon sağlanması var. Bu belgede otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirme hedefi var. Hukuki ve idari düzenlemeleri ve fiziki altyapıyı iyileştirmek de yer alıyor. Beş hedef altında 27 eylem planı yer alıyor. Önümüzdeki günlerde beş çalışma grubu kurarak, paydaşları davet ederek stratejik plan üzerinden çalışma yürütmeye başlayacağız.

Artık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak bu belgenin sektör tarafından sahiplenilmesini ve takip edilmesini bekliyoruz. Bu belgenin asıl sahibi otomotiv sektörüdür. Bu yüzden yeri geldiğinde bu uygulamalar üzerine 'hesap sormanızı' bu belgenin hayata geçirilmesinde söz sahibi olmanızı istiyoruz, açıklamasında bulundu.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu da 2011 yılı ihracat hedeflerini 18 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydetti.

Sabuncu, otomotiv endüstrisinin dış ticaret açısından fazla veren bir sektör olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin geleceği için üretim yapan otomotiv endüstrisinin orta vadede Avrupa'nın ilk 3 üreticisinden biri olmayı amaçladıklarını anlattı.

2023 yılında otomotiv sektörünün 75 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olduğunu bildiren Sabuncu, buna ulaşacaklarını söyledi.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya da sektörün ilk iki aylık volümünün iyi olduğunu, ancak Merkez Bankası'nın almış olduğu bazı kararların nisan ayından itibaren sektörü az da olsa negatif etkileyeceğini anlattı.

Kaya, bu yıl otomotiv pazarının 800 bin adetin üzerinde oluşacağını öngördüklerini bildirerek, sektörde bu yönde büyük motivasyon ve heyecan olduğunu belirtti. Türkiye otomotiv pazarının büyüdüğüne değinen Kaya, ancak iç pazardaki büyümenin yüzde 60'ın ithal araçların oluşturduğuna dikkat çekti. Kaya, otomotiv yan sanayisinin geçen yıldan itibaren dünyaya açıldığını ve globalleşmeye başladığını dile getirerek, geçen yıl yan sanayi olarak Rusya'ya gittiklerini, nisan ayında da Rusya'dan bir satın alma heyetinin Türkiye'ye geleceğini anlattı.

Celal Kaya, TAYSAD üyesi iki firmanın bu yıl çok ciddi satın almalarla ilgilendiklerini bildirerek, bunların sonuçlanması halinde kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen ise otomotiv sektöründe ihracatın bu yıl 900 bin adet ile 19 milyar dolara ulaşmasını, üretimin de 1,2 milyon adet düzeyine çıkmasını öngördüklerini belirtti.

Türk otomotiv sanayinde 2010 yılının üretim açısından 2008 yılı üretim rekoruna yaklaşılan bir yıl olduğunu dile getiren Önen, 2008 yılında başlayan global krizin etkilerinin 2010'un ilk aylarından sonra azalmaya başlamasıyla birlikte üretimde yüzde 25'lik artış yaşandığını, ancak artışa rağmen AB pazarındaki olumsuzlukların devam etmesinin ihracatın hedeflerin altında kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Kudret Önen, 2011 yılının ilk aylarındaki sonuçlara göre otomotiv sektöründe sürdürülebilir bir büyümeden bahsedilebileceğini dile getirerek, sürdürülebilir büyümenin çok önemli olduğunu anlattı.

2011 yılını küresel krizden çıkışta ciddi bir başlangıç olarak gördüklerini belirten Önen, bu yıl ilk iki aydaki talebin devam sürmesi durumunda bu beklentilerinin devam edeceğini kaydetti.

Önen, yıllardır kendilerinin otomotiv sanayinde strateji eksikliğinden bahsettiklerini dile getirerek, 2011 yılının bu stratejilerin hayata geçirildiği ve uygulanmaya başladığı bir yıl olmasını dilediklerini söyledi. Hurda teşviğine de değinen Önen, bunun sektöre yararlı olacağını belirterek, ayrıca iç pazarda elektrikli araçlara uygulanan şartların tüm çevre dostu araçlara uygulanması gerektiğine işaret etti.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next